Wiki Creştin-ortodox
Advertisement

Format:Zileianuarie

Sfinţii zilei[]

Format:10 ianuarie

Evenimente[]

Naşteri[]

Decese[]

Sărbători[]

†) Pomenirea celui între Sfinţi Părintelui nostru Grigorie (Grigore), episcopul Nissei

Sinaxar[]

În această lună, în ziua a zecea, pomenirea celui între sfinţi părintelui nostru Grigorie (Grigore), episcopul Nissei[]

Acest Sfânt părinte a fost frate cu Sfântul Vasile cel Mare şi a strălucit prin cunoştinţa filozofiei şi prin râvna pentru credinţa ortodoxă; drept aceea a fost şi apărător al Bisericii lui Hristos. Că mergând la Constantinopol, împreună cu cei care se adunau la Sinodul al doilea Ecumenic, ca să lupte împotriva eresurilor păgâne, Grigorie s-a dovedit apărător neîntrecut al dreptei credinţe, biruind pe potrivnici prin puterea cuvintelor şi prin dovezi din Scriptură. Grigorie străbătuse toată ştiinţa filozofică şi a bunei vieţuiri şi de aceea avea putere cu aceste două arme. Păstorindu-şi turma cu înţelepciune şi cu evlavie şi, ajungând la bătrâneţe frumoasă, a adormit şi s-a mutat la Domnul. Ca înfăţişare Grigorie era întru totul asemănător fratelui său Vasile, afară de cărunteţe, şi avea o faţă puţin mai veselă decât a acestuia.

Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Domeţian, episcopul Meletinei[]

Acest cuvios părinte a trăit pe timpul împăratului Justin cel mic. Părinţii lui, care se numeau Teodor şi Evdochia, erau oameni drept-credincioşi şi înstăriţi. Desăvârşindu-se în ştiinţa înţelepciunii celei omeneşti cât şi în aceea a Sfintei Scripturi, şi însurându-se, după scurtă vreme soţia lui a murit. Deci, dedându-se cu totul înţelepciunii celei dumnezeieşti, a ajuns arhiereu al sfintei Biserici din Meletina, când era de treizeci de ani. Şi, împreunând înţelepciunea vieţii din lume cu viaţa sihăstrească, a ajuns pricină de mântuire nu numai păstoriţilor săi, ci şi întregului neam al său. Căci împăratul l-a trimis de multe ori în solie la perşi, atunci când Hosroe, împăratul perşilor, fusese alungat de Varam şi ajunsese birnic al grecilor. Domeţian, ajungând prieten al împăratului Mauriciu şi al împărătesei lui şi dobândind de la ei sume mari de bani, le cheltuia în zidiri de sfinte biserici şi de aziluri pentru săraci. Mergând iarăşi la Constantinopol, s-a mutat către Domnul. Pentru că fusese cinstit după cuviinţă de toată obştea împărătească şi bisericească, a fost aşezat într-un sicriu şi apoi, petrecut cu făclii şi cu cântări, a fost adus în patria sa Melitina. A făcut multe minuni şi cât a trăit şi după plecarea sa de pe pământ.

Tot în această zi, pomenirea celui între sfinţi părintelui nostru Marchian, preotul şi iconomul marii Biserici de la Constantinopol[]

Sfântul Marchian, ai cărui strămoşi veniseră de la Roma cea veche la Constantinopol, a trăit pe vremea împăraţilor Marchian şi Pulheria. Acest sfânt a zidit biserica sfintei Irina cea de lângă mare, şi a unit cu ea paraclisul sfântului Isidor. Tot el a zidit biserică sfintei Anastasia din golful Domnin, pe care a scăpat-o şi din focul cel mare, ce s-a întâmplat la Constantinopol; că în vreme ce focul cuprinsese partea de sus a bisericii, Marchian stătea pe acoperiş cu mâinile ridicate spre cer, şi prin rugăciunea lui a încetat văpaia focului. Acest fericit a făcut şi alte fapte creştineşti. El umbla noaptea pe uliţe şi prin dărâmături şi unde găsea vreun creştin mort, îl spăla cu mâinile lui, îl îmbrăca şi îl ridica, zicându-i: "Scoală-te, frate, să ne dăm sărutarea din urmă"; apoi îl îngropa după rânduială. Iar minunile sale, sărăcăcioasa lui îmbrăcăminte şi petrecerea între săraci, deşi el era de felul lui un om bogat, sunt istorisite pe larg în istoria vieţii lui. Pomenirea lui se face şi pentru marele cutremur ce s-a întâmplat în acea zi, pe la începutul împărăţiei lui Vasile, când şi biserica preasfintei Născătoare de Dumnezeu cea din Stigma şi multe alte biserici şi case au căzut.

Tot în această zi, pomenirea sfântului Amonie, care în pace s-a săvârşit[]

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

Format:Zileianuarie

Advertisement