Wiki Creştin-ortodox
Advertisement

Sfântul Mucenic Alexandru din Pidna a fost martirizat în anul 311 d. Hr. :


Viaţa[]

În această lună în ziua a paisprezecea (14 Martie), pomenirea Sfântului Mucenic Alexandru, cel din Pidna (Macedonia).

Lumea în mijlocul căreia a trăit sfântul Alexandru din Pidna, trăia în întunecimea înşelăciunii. Dar el, strălucind întocmai ca o stea prealuminoasă, a dat pe faţă nebunia răucredincioşilor, a rănit cu cuvintele sale, întocmai ca şi cu nişte săgeţi, pe vrăjmaşul cel trufaş şi a doborât la pământ toată înşelăciunea, propovăduind şi mărturisind cu îndrăznire pe Hristos în vremea persecuţiei împăratului Maximin ( 305-311 ).

Pentru aceasta, cei ce se găseau în fruntea înşelăciunii, neputând suferi până în cele din urmă, îndrăzneala şi vitejia lui, s-au străduit, cu diferite meşteşugiri, să nimicească tăria lui. Dar nefiind în stare să izbutească aceasta, i-au tăiat capul cu sabia. Dumnezeu l-a răsplătit cu harul tămăduirilor ; căci sfintele lui moaşte vindecă de toată boala pe cei ce cu credinţă se apropie de ele.

Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin.

Iconografie[]

În Erminia lui Dionisie din Furna (ed. Sofia, Bucureşti, 2000), acesta dă următoarele indicaţii pentru reprezentarea sfinţilor din 14 martie (p. 199): Sfântul Alexandru cel din Pidna trebuie reprezentat ca tânăr fără barbă (se săvârşeşte de sabie).

Scrieri[]

  • Nu sunt păstrate, nici cunoscute, scrieri ale sfântului mucenic Alexandru, cel din Pidna (Macedonia).

Despre Sfântul Mucenic Alexandru, cel din Pidna[]

  • Nu se cunosc cărţi din epocă dar există tot ce se ştie din Sfânta Tradiţie.

Bibliografie[]

  • Calendar ortodox
  • Proloagele“, volumul II, diortosite şi îmbogăţite de Arhim. Dr. Benedict Ghiuş, Editura Bunavestire, Bacău, 1999, ISSN 973-97243-3-7

Legături externe[]

Advertisement