Wiki Creştin-ortodox
Advertisement

Avva Ammun Egipteanul, sau Ammun Nitriotul, a fost un călugăr sfânt din primele generaţii de întemeietori ai monahismului egiptean. Pomenirea lui se face la 4 octombrie.

Viaţa[]

Acesta a fost egiptean de neam, şi orfan de părinţi, şi fiind silit de unchiul său s-a însurat, şi locuind cu femeia sa optsprezece ani, el avea grijă de făcea balsam care-i da multă trudă şi osteneală, nesocotindu-şi soţia ca şi când nu i-ar fi fost femeie, ci ca pe o soră o ţinea. Apoi, când au aflat el această înţelepciune a călugăriei, plecând de la casa sa, a mers în pustie la marele Antonie. Iar femeia sa a rămas la casa lor cu bună cuviinţă şi a făcut acolo o mănăstire de maici.

Sfântul Ammun venea adeseori pentru sfat la sfântul Antonie cel Mare (prăznuit la 17 ianuarie). Aşa, cu sfatul "părintelui monahilor" Ammun a întemeiat pe la anul 320-325 Nitria (pustia sau muntele Nitriei), în Delta Nilului, este una dintre cele trei cele mai importante aşezări monastice din Egiptul Inferior (nord-vestul Egiptului). Pe la anul 338, când numărul monahilor de la Nitria s-a înmulţit, Ammun merge din nou la avva Antonie, pentru a cere sfatul bătrânului în privinţa călugărilor care erau doritori de mai multă linişte şi singurătate. Aşa ia naştere a treia mare aşezare monastică a Egiptului creştin: Chiliile (Kellia):

A mers oarecând avva Antonie la avva Amun în muntele Nitriei şi după ce au vorbit unul cu altul, a zis avva Amun către el: "Fiindcă prin rugăciunile tale s-au înmulţit fraţii şi voiesc unii dintr-înşii să-şi zidească chilii departe, ca să se liniştească, cât porunceşti să fie de departe chiliile ce se zidesc de cele de aici?" Iar el a zis: "Să gustăm la ceasul al nouălea şi să ieşim să mergem prin pustie şi să cercetăm cu luare aminte locul". Iar după ce s-au dus prin pustie, până a venit să apună soarele, a zis avva Antonie către el (Amun): "Să facem rugăciune şi să punem aici cruce, ca aici să zidească cei ce vor să clădească chilii. Ci cei de acolo când vor veni la aceştia, după ce vor gusta mica lor bucăţică de pâine la ceasul al nouălea, aşa să vie şi cei ce se duc de aici, acelaşi lucru făcând, să rămână fără de tulburare, când merg unii la alţii". Şi era depărtarea douăsprezece semne.
(Patericul egiptean, Pentru avva Antonie, 36)

Ammun s-a ostenit 22 de ani în deşertul Nitriei, ajungând la mare dreaptă socotinţă şi făcător de minuni făcându-se, spre folosul multora.

La vremea trecerii la Domnul a lui Ammun, sfântul Antonie a văzut pe îngeri însoţind sufletul lui către cer. Sfântul Ammun a murit pe la mijlocul veacului al IV-lea.

Apoftegme din Patericul egiptean[]

Pentru avva Ammun Nitriotul[]

Patericul egiptean ne-a transmis doar trei apoftegme directe sub numele de Ammun Nitriotul:

1. Avva Ammun nitriotul s-a dus la avva Antonie şi i-a zis lui: "Văd că eu mai multă osteneală am şi cum de numele tău s-a mărit între oameni mai mult decât al meu?" Zis-a lui avva Antonie: "Pentru că eu iubesc pe Dumnezeu mai mult decât tine".
2. Acelaşi avva Ammun s-a dus la avva Pimen şi i-a zis lui: "Când mă duc la chilia aproapelui, sau când el vine la mine pentru vreo trebuinţă, ne sfiim să vorbim unul cu altul, ca nu cumva să se ivească vreo vorbă străină". Şi i-a zis lui bătrânul: "Bine faci, căci tinereţea are trebuinţă de păzire". Zis-a avva Ammun iarăşi: "Bătrânii sporind în fapta bună nu aveau în dânşii altceva, sau străin în gură ca să vorbească aceea". Şi iarăşi a întrebat: "Deci, dacă va fi nevoie ca să vorbesc cu aproapele, voieşti să vorbesc din Scripturi sau din cuvintele bătrânilor?" Zis-a bătrânul: "Dacă nu poţi să taci mai bine este să vorbeşti din cuvintele bătrânilor şi nu din Scriptură, căci nu mică primejdie este".
3. Un frate a venit de la Schetia la avva Ammun şi i-a zis: "Mă trimite părintele meu la slujbă şi mă tem de desfrânare". I-a zis lui bătrânul: "Ori în ce ceas îţi va veni ispita, zi aşa: Dumnezeul puterilor, pentru rugăciunile părintelui meu, scapă-mă!" Deci în una din zile o fată a încuiat uşa după dânsul. Iar el strigând cu glas mare, a zis: "Dumnezeul puterilor pentru rugăciunile părintelui meu, scapă-mă!" Şi îndată s-a aflat pe calea către Schetia.

Pentru avva Sisoe[]

26. A venit odată avva Ammun de la Rait la Clisma să se întâlnească cu avva Sisoe. Şi văzându-l necăjit, căci a lăsat pustia, i-a zis: "Ce te necăjeşti, avvo, căci ce mai puteai să faci de acum în pustie, după ce ai îmbătrânit aşa?" Iar bătrânul s-a uitat la dânsul cu asprime, zicând: "Ce-mi spui, Ammune, dar nu-mi era destulă numai slobozenia gândului meu în pustie?"

Izvoare[]

Advertisement