Wiki Creştin-ortodox
Advertisement

Format:Ciorna


Apocalipsa înseamnă „Descoperirea lui Iisus Hristos" si este o carte profetica care face parte din Biblie sau Sfanta Scriptura. Autorul este Iisus Hristos. Acesta descoperă lui Ioan Teologul mesajul sau divin cu privire la planul lui Dumnezeu la unele evenimente ulterioare. Conţinutul cărţii arata şi că acela care a scris-o este un evreu, cunoscător al Scripturii si pastor al Bisericii lui Hristos.


Apocalipsa Sfântului Ioan tălmacită în stihuri[]

Motto: Nu noi facem proorocirile acestea,

caci suntem nevrednici,noi numai

infatisam cele scrise si aratam

semnele timpului.


(Sfantul Chiril al Ierusalimului)


CAP.1

Ioan trimite urări de bine la şapte Biserici.

În Patmos are cereasca arătare. El vede

pe Fiul Omului între şapte sfeşnice, având în

mâna dreapta şapte stele.


1. Tatăl a descoperit cele ce vor să vină,

Fiul le-a trimis trimis prin înger de lumină

robului Său Ioan prin înger de lumină…


2. Dumnezeu le-a descoperit la vremea potrivită

lui Iisus Hristos în dragostea nemărginită

Fiului iubit al Său în dragostea nemărginită…


3. Fericit cel ce citeşte şi cel ce ascultă,

cuvintele proorociei căci vremea este scurtă,

cel ce le păstrează, căci vremea este scurtă.


4. Ioan, urare celor şapte Biserici creştine,

har vouă şi pace de la Cel ce vine,

de la Cel ce era şi de la Cel ce vine.


5. De la cele şapte duhuri nepământeşti,

har şi pace de la cele şapte duhuri cereşti,

dinaintea tronului, cele şapte duhuri cereşti…


6. Şi de la Cel dintâi născut în veci Iisus Hristos,

Domn al împăraţilor şi martor credincios,

Domnul nostru Iisus, martorul Cel credincios…


7. Domnul cel Care ne iubeşte şi ne-a dezlegat,

prin scump sângele Său ne-a mântuit de păcat,

Care ne iubeşte şi ne-a mântuit de păcat…


8. Şi Care ne-a făcut pe noi împărăţie,

preoţi ai Domnului pentru veşnicie

şi de la Tatăl Său, Dumnezeu din veşnicie.


9. Iată, el vine pe nori cu slavă mare,

toate seminţile cu lacrimi amare,

Îl vor vedea şi-L vor jeli cu lacrimi amare.


10. El vine cu slavă şi putere, amin,

fie slava şi puterea pe veşnicie, amin,

slava şi puterea în vecii vecilor , amin.


11. Atunci cei ce L-au străpuns Îl vor vedea din plin,

căci El vine cu norii şi cu slavă, amin,

orice ochi Îl va vedea venind cu slavă, amin.


12. Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul,

iată, zice Domnul, tot ce este, Nemărginitul,

Cel ce era şi Cel ce vine, Nemărginitul.


13. Pentru Dumnezeiescul cuvânt şi pentru Hristos,

eu, Ioan, părtaş la suferinţă în Patmos,

pentru mărturia în Iisus eram în Patmos.


14. Fost-am în duh în zi de duminica sfântă,

un glas vui în urmă mea care înspăimântă,

un glas ca de trâmbiţă care înspăimântă.


15. Ce vezi acum scrie cu mana ta în carte,

trimite celor şapte Biserici de departe,

la Efes, Smirna şi Tiatira de departe.


16. Trimite la Pergam, Sardes şi Filadelfia,

timite carte până la Laodiceea,

s-ajungă cuvântul până la Laodiceea.


17. Glasul ce vorbea să-L aflu, am căutat,

şapte sfeşnice de aur mi s-au arătat,

Cineva era în mijloc când mi s-au arătat.


18. Se asemănă cu Fiul Omului în toate,

înveşmântat era în haine luminate,

haine lungi pân-la călcâie şi luminate.


19. Un brâu de aur strălucea în a Lui lumină,

încins pe sub piept şi cu slavă deplină,

strălucea în lumină şi cu slavă deplină...


20.Părul alb ca lâna şi al zăpezii covor,

ochii Lui ardeau ca focul cel mistuitor,

când mă priveau, ardeau ca focul cel mistuitor.


21. Avea picioarele ca arama înroşită,

glasul Lui ca vuiet de apă nesfârşită,

ce vuieşte în cascadă, apă nesfârşită.


22. Şapte stele sclipeau în mana Domnului,

în mana dreaptă şi-o sabie in gura Lui,

cu doua tăişuri strălucea în gura Lui.


23. Faţa Îi era ca soarele la amiază,

ce în toata puterea pământul luminează,

ca soarele cel aprins ce pământul luminează.


24. Am căzut precum un mort la picioarele Lui,

de înfricoşata măreţie a Domnului,

precum un mort fost-am de măreţia Domnului.


25. El mâna dreapta asupra mea şi-a coborât:

N-ai teama! Cel dintâi şi Cel de pe urma sunt,

Ce-s viu! Cel dintâi şi de pe urma sunt.


26. Mort am fost şi am înviat pentru veşnicie:

N-ai teamă! Cheile morţii fost-au date Mie.

N-ai teamă! Cheile iadului fost-au date Mie.


27. Scrie acestea ce ai văzut pentru crezământ,

cele ce sunt şi vor veni în cer si pe pământ,

după acestea vor veni în cer şi pe pământ.


28. Taina celor şapte stele vei cunoaşte, iată,

sunt îngerii mei slujitori, taină minunată,

ai celor şapte biserici, taină minunată.


29. Sfeşnicele de aur, ale mele Biserici,

cele şapte sfeşnice sunt Biserici pe veci,

sfeşnicele arătate sunt Biserici pe veci.

Advertisement