Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 15 Biblia (Noul Testament, I Corinteni, Capitolul 16)
Strângerea de ajutoare pentru fraţi. Timotei, Apollo, casa lui Ştefanas şi închinăciuni.
II Corinteni, Capitolul 1


 1. Cât despre strângerea de ajutoare pentru sfinţi, precum am rânduit pentru Bisericile Galatiei, aşa să faceţi şi voi.
 2. În ziua întâi a săptămânii (Duminică), fiecare dintre voi să-şi pună deoparte, strângând cât poate, ca să nu se facă strângerea abia atunci când voi veni.
 3. Iar când voi veni, pe cei pe care îi veţi socoti, pe aceia îi voi trimite cu scrisori să ducă darul vostru la Ierusalim.
 4. Şi de se va cuveni să merg şi eu, vor merge împreună cu mine.
 5. Ci voi veni la voi, când voi trece prin Macedonia, căci prin Macedonia trec.
 6. La voi mă voi opri, poate, sau voi şi ierna, ca să mă petreceţi în călătoria ce voi face.
 7. Căci nu vreau să vă văd acum numai în treacăt, ci nădăjduiesc să rămân la voi câtăva vreme, dacă va îngădui Domnul.
 8. Voi rămâne însă în Efes, până la praznicul Cincizecimii.
 9. Căci mi s-a deschis uşă mare spre lucru mult, dar sunt mulţi potrivnici.
 10. Iar de va veni Timotei, vedeţi să fie fără teamă la voi, căci lucrează ca şi mine lucrul Domnului.
 11. Nimeni deci să nu-l dispreţuiască; ci să-l petreceţi cu pace, ca să vină la mine; că îl aştept cu fraţii.
 12. Cât despre fratele Apollo, l-am rugat mult să vină la voi cu fraţii; totuşi nu i-a fost voia să vină acum. Ci va veni când va găsi prilej.
 13. Privegheaţi, staţi tari în credinţă, îmbărbătaţi-vă, întăriţi-vă.
 14. Toate ale voastre cu dragoste să se facă.
 15. Vă îndemn însă, fraţilor, - ştiţi casa lui Ştefanas, că este pârga Ahaei şi că spre slujirea sfinţilor s-au rânduit pe ei înşişi S
 16. Ca şi voi să vă supuneţi unora ca aceştia şi oricui lucrează şi se osteneşte împreună cu ei.
 17. Mă bucur de venirea lui Ştefanas, a lui Fortunat şi a lui Ahaic, pentru că aceştia au împlinit lipsa voastră.
 18. Şi au liniştit duhul meu şi al vostru. Cunoaşteţi bine deci pe unii ca aceştia.
 19. Vă îmbrăţişează Bisericile Asiei. Vă îmbrăţişează mult, în Domnul, Acvila şi Priscila, împreună cu Biserica din casa lor.
 20. Vă îmbrăţişează fraţii toţi. Îmbrăţişaţi-vă unii pe alţii cu sărutare sfântă.
 21. Salutarea cu mâna mea, Pavel.
 22. Cel ce nu iubeşte pe Domnul să fie anatema! Maran atha! (Domnul vine).
 23. Harul Domnului Iisus Hristos cu voi.
 24. Dragostea mea cu voi toţi, în Hristos Iisus! Amin.


▲ Începutul paginii.
Advertisement