Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 4 Biblia (Noul Testament, I Tesaloniceni, Capitolul 5)
A doua venire a lui Hristos. Cuviincioasă pregătire pentru ea.
II Tesaloniceni, Capitolul 1


 1. Iar despre ani şi despre vremuri, fraţilor, nu aveţi nevoie să vă scriem,
 2. Căci voi înşivă ştiţi bine că ziua Domnului vine aşa, ca un fur noaptea.
 3. Atunci când vor zice: pace şi linişte, atunci, fără de veste, va veni peste ei pieirea, ca şi durerile peste cea însărcinată, şi scăpare nu vor avea.
 4. Voi însă, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, ca să vă apuce ziua aceea ca un fur.
 5. Căci voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei; nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului.
 6. De aceea să nu dormim ca şi ceilalţi, ci să priveghem şi să fim treji.
 7. Fiindcă cei ce dorm, noaptea dorm; şi cei ce se îmbată, noaptea se îmbată.
 8. Dar noi, fiind ai zilei, să fim treji, îmbrăcându-ne în platoşa credinţei şi a dragostei şi punând coiful nădejdii de mântuire;
 9. Că Dumnezeu nu ne-a rânduit spre mânie, ci spre dobândirea mântuirii, prin Domnul nostru Iisus Hristos,
 10. Care a murit pentru noi, pentru ca noi, fie că veghem, fie că dormim, cu El împreună să vieţuim.
 11. De aceea, îndemnaţi-vă şi zidiţi-vă unul pe altul, aşa precum şi faceţi.
 12. Vă mai rugăm, fraţilor, să cinstiţi pe cei ce se ostenesc între voi, care sunt mai-marii voştri în Domnul şi vă povăţuiesc;
 13. Şi pentru lucrarea lor, să-i socotiţi pe ei vrednici de dragoste prisositoare. Trăiţi între voi în bună pace.
 14. Vă rugăm însă, fraţilor, dojeniţi pe cei fără de rânduială, îmbărbătaţi pe cei slabi la suflet, sprijiniţi pe cei neputincioşi, fiţi îndelung-răbdători faţă de toţi.
 15. Luaţi seama să nu răsplătească cineva cuiva răul cu rău, ci totdeauna să urmaţi cele bune unul faţă de altul şi faţă de toţi.
 16. Bucuraţi-vă pururea.
 17. Rugaţi-vă neîncetat.
 18. Daţi mulţumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus, pentru voi.
 19. Duhul să nu-l stingeţi.
 20. Proorociile să nu le dispreţuiţi.
 21. Toate să le încercaţi; ţineţi ce este bine;
 22. Feriţi-vă de orice înfăţişare a răului.
 23. Însuşi Dumnezeul păcii să vă sfinţească pe voi desăvârşit, şi întreg duhul vostru, şi sufletul, şi trupul să se păzească, fără de prihană, întru venirea Domnului nostru Iisus Hristos.
 24. Credincios este Cel care vă cheamă. El va şi îndeplini.
 25. Fraţilor, rugaţi-vă pentru noi.
 26. Îmbrăţişaţi pe toţi fraţii cu sărutare sfântă.
 27. Vă îndemn stăruitor pe voi întru Domnul, ca să citiţi scrisoarea aceasta tuturor sfinţilor fraţi.
 28. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi. Amin!


▲ Începutul paginii.
Advertisement