Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 3 Biblia (Noul Testament, I Timotei, Capitolul 4)
Învăţătorii mincinoşi ce au să vină. Sfaturi date lui Timotei.
Capitolul 5


 1. Dar Duhul grăieşte lămurit că, în vremurile cele de apoi, unii se vor depărta de la credinţă, luând aminte la duhurile cele înşelătoare şi la învăţăturile demonilor,
 2. Prin făţărnicia unor mincinoşi, care sunt înfieraţi în cugetul lor.
 3. Aceştia opresc de la căsătorie şi de la unele bucate, pe care Dumnezeu le-a făcut, spre gustare cu mulţumire, pentru cei credincioşi şi pentru cei ce au cunoscut adevărul,
 4. Pentru că orice făptură a lui Dumnezeu este bună şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumire;
 5. Căci se sfinţeşte prin cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune.
 6. Punându-le înaintea fraţilor acestea, vei fi bun slujitor al lui Hristos Iisus, hrănindu-te cu cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături căreia ai urmat;
 7. Iar de basmele cele lumeşti şi băbeşti, fereşte-te şi deprinde-te cu dreapta credinţă.
 8. Căci deprinderea trupească la puţin foloseşte, dar dreapta credinţă spre toate este de folos, având făgăduinţa vieţii de acum şi a celei ce va să vină.
 9. Vrednic de credinţă este acest cuvânt şi vrednic de toată primirea,
 10. Fiindcă pentru aceasta ne şi ostenim şi suntem ocărâţi şi ne luptăm, căci ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, Care este Mântuitorul tuturor oamenilor, mai ales al credincioşilor.
 11. Acestea să le porunceşti şi să-i înveţi.
 12. Nimeni să nu dispreţuiască tinereţile tale, ci fă-te pildă credincioşilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credinţa, cu curăţia.
 13. Până voi veni eu, ia aminte la citit, la îndemnat, la învăţătură.
 14. Nu fi nepăsător faţă de harul care este întru tine, care ţi s-a dat prin proorocie, cu punerea mâinilor mai-marilor preoţilor.
 15. Cugetă la acestea, ţine-te de acestea, ca propăşirea ta să fie vădită tuturor.
 16. Ia aminte la tine însuţi şi la învăţătură; stăruie în acestea, căci, făcând aceasta, şi pe tine te vei mântui şi pe cei care te ascultă.


▲ Începutul paginii.
Advertisement