Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 11 Biblia (Vechiul Testament, Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Eclesiasticul), Capitolul 12)
Binefacerile înţelepciunii. Recunoaşterea prietenului şi a duşmanului.
Capitolul 13


 1. De faci bine, să ştii cui faci, şi vei avea mulţumire pentru fapta ta bună.
 2. Fă bine celui binecredincios şi vei afla răsplătire, dacă nu de la el, de la Cel Preaînalt.
 3. Nu este bine pentru cel care pururea petrece în răutăţi şi nu dă milostenie.
 4. Dă celui binecredincios, şi să nu ajutorezi pe cel păcătos.
 5. Fă bine celui smerit, şi nu da celui nelegiuit.
 6. Ţine pâinile lui şi nu-i da, ca nu cumva acela să se întărească asupra ta.
 7. Că îndoite răutăţi vei afla în toate bunătăţile pe care i le vei face.
 8. Căci şi Cel Preaînalt a urât pe cei păcătoşi, şi celor nelegiuiţi va răsplăti cu pedeapsă.
 9. Dă celui bun, şi nu ajuta pe cel păcătos.
 10. Nu se arată fin fericire cel care este prieten, nici în cele rele nu se ascunde vrăjmaşul.
 11. Când îi merge bine omului, vrăjmaşii lui se întristează, iar când îi merge rău, şi prietenul se fereşte de el.
 12. Nu te încrede în vrăjmaşul tău în veci; că în ce chip arama cocleşte, aşa şi răutatea lui.
 13. Şi de se va smeri să umble plecat, fii cu luare aminte şi te păzeşte de el.
 14. Şi să fii faţă de el ca şi cel care şterge oglinda, şi vei cunoaşte că n-a lepădat toată rugina.
 15. Nu-l pune să stea lângă tine, ca să nu te împingă pe tine şi să stea el în locul tău.
 16. Să nu-l pui să şadă de-a dreapta ta, ca nu cumva să caute scaunul tău, şi mai pe urmă vei cunoaşte cuvintele mele şi de graiurile mele te vei umili.
 17. Cui îi va fi milă de descântătorul cel muşcat de şarpe şi de toţi cei care se apropie de fiare?
 18. Aşa şi de cel care merge la omul păcătos şi se învăluie cu păcatele lui.
 19. Un ceas va rămâne cu tine, iar de te clatini, nu va rămâne cu tine.
 20. Cu buzele sale te va îndulci vrăjmaşul şi multe îţi va şopti şi îţi va grăi bune,
 21. Dar în inimă va sfătui să te surpe în groapă. Cu ochii va lăcrima vrăjmaşul,
 22. Dar de va afla vreme, nu se va sătura de sânge.
 23. De ţi se vor întâmpla rele, îl vei afla pe el acolo înaintea ta; cu ochii săi va lăcrima vrăjmaşul, şi, ca şi cum ţi-ar ajuta, va săpa sub picioarele tale.
 24. Va clătina capul său şi va bate în palmele sale, şi multe va şopti, şi va schimba faţa sa.


▲ Începutul paginii.
Advertisement