Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 14 Biblia (Vechiul Testament, Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Eclesiasticul), Capitolul 15)
Despre folosul temerii de Dumnezeu şi al înţelepciunii. Voinţa omului.
Capitolul 16


 1. Cel care se teme de Domnul va face cele bune, şi cel care ţine legea o va cuprinde pe ea.
 2. Şi-l va întâmpina ca o mamă şi ca femeia tinereţilor îl va primi.
 3. Îl va hrăni cu pâinea înţelegerii, şi cu apa înţelepciunii îl va adăpa.
 4. Rezema-se-va întru ea şi nu se va clătina; se va ţine de ea şi nu se va ruşina.
 5. Şi îl va înălţa pe el mai mult decât pe cei de aproape ai lui şi în mijlocul adunării va deschide gura lui.
 6. Desfătare şi cunună de bucurie şi nume veşnic va moşteni.
 7. Oamenii cei nebuni nu vor cuprinde înţelepciunea şi bărbaţii cei păcătoşi nu o vor vedea;
 8. Departe este de trufie şi oamenii cei mincinoşi nu-şi vor aduce aminte de ea.
 9. Nu este frumoasă lauda în gura păcătosului, că nu este de la Domnul trimisă lui.
 10. Că întru înţelepciune se va grăi lauda şi Domnul o va îndrepta pe ea.
 11. Să nu zici: Domnul m-a depărtat, că cele ce El le-a urât nu le va face.
 12. Să nu zici: El m-a înşelat; n-are El lipsă de omul păcătos.
 13. Toată urâciunea o urăşte Domnul, şi nu este iubită celor care se tem de Dânsul.
 14. El din început a făcut pe om şi l-a lăsat în mâna sfatului său.
 15. De vei vrea, vei ţine poruncile şi credinţa şi vei face cele bine-plăcute.
 16. Pus-a înaintea ta foc şi apă, şi ori la care vei vrea, vei întinde mâna ta.
 17. Înaintea oamenilor este viaţa şi moartea şi oricare le va plăcea li se va da,
 18. Că multă este înţelepciunea Domnului; tare este El întru putere şi vede toate.
 19. Şi ochii Lui sunt peste cei care se tem de El, şi El va cunoaşte tot lucrul omului.
 20. Şi nimănui n-a poruncit să lucreze nelegiuit şi nimănui n-a dat libertate să păcătuiască.


▲ Începutul paginii.
Advertisement