Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 20 Biblia (Vechiul Testament, Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Eclesiasticul), Capitolul 21)
Îndemn a se feri de păcate. Deosebirea între înţelepţi şi nebuni după însuşirile lor.
Capitolul 22


 1. Fiule, ai păcătuit? Să nu mai adaugi încă; şi pentru cele mai dinainte ale tale te roagă.
 2. Ca de faţa şarpelui fugi de păcat; că de te vei apropia de el, te va muşca.
 3. Dinţi de leu sunt dinţii lui, care omoară sufletele oamenilor.
 4. Ca sabia cea de amândouă părţile ascuţită este toată fărădelegea; rana ei n-are vindecare.
 5. Batjocura şi semeţia vor pustii avuţia; aşa şi casa celui trufaş se va pustii.
 6. Rugăciunea săracului pătrunde din gură până la urechile Domnului şi judecata Lui degrabă va veni.
 7. Cel care urăşte mustrarea urmează pe păcătos, şi cel care se teme de Domnul se va întoarce din inimă.
 8. De departe este cunoscut cel cu limba tare, şi cel înţelept îl ştie când alunecă.
 9. Cel care îşi zideşte casă cu bani străini asemenea este celui care îşi adună pietre de mormânt.
 10. Câlţi adunaţi este adunarea celor fără de lege, şi pieirea lor, pară de foc.
 11. Calea păcătoşilor este netezită cu pietre, la sfârşitul ei este groapa iadului.
 12. Cel care păzeşte legea îşi stăpâneşte cugetul său; şi sfârşitul temerii de Domnul este înţelepciunea.
 13. Nu se va învăţa cel care nu este isteţ; este isteţie care înmulţeşte amărăciunea.
 14. Ştiinţa celui înţelept se va înmulţi ca un potop, şi sfatul lui ca un izvor de viaţă.
 15. Inima nebunului este ca un vas spart şi nici o ştiinţă nu va ţine.
 16. Cuvântul înţelept de-l va auzi cel ştiutor, îl va lăuda şi peste el va adăuga.
 17. Auzit-a cel răsfăţat şi nu i-a plăcut şi l-a lepădat înapoia sa.
 18. Vorba nebunului este ca sarcina în cale; iar prin buzele celui înţelept se va afla har.
 19. Gura înţeleptului se va căuta întru adunare şi cuvintele lui le va cugeta în inimă.
 20. Ca o casă în ruine este înţelepciunea prostului, şi ştiinţa nebunului, cuvinte fără rost.
 21. Obezi în picioarele celor nebuni este învăţătura şi ca nişte cătuşe în mâna cea dreaptă.
 22. Nebunul, când râde, îşi înalţă glasul, iar omul cuminte abia va zâmbi.
 23. Ca podoaba cea de aur este învăţătura la cel înţelept şi ca brăţara în braţul drept.
 24. Piciorul nebunului grabnic este în casă; iar omul care are multă ştiinţă se va sfii de întâlnirea cu oricine.
 25. Nebunul se uită în casă din uşă, iar omul cel învăţat stă afară.
 26. Semn de om prost este a asculta la uşă; iar cel înţelept se va îndepărta de astfel de necinste.
 27. Buzele celor fără minte vorbesc mereu de alţii; iar cuvintele celor înţelepţi se vor cumpăni.
 28. Inima nebunului este în gura lui, iar gura înţeleptului este în inima lui.
 29. Când blesteamă cel nelegiuit pe satana, blesteamă sufletul său.
 30. Pângăreşte sufletul său cel care vâră zâzanii şi oriunde va locui va fi urât.


▲ Începutul paginii.
Advertisement