Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 23 Biblia (Vechiul Testament, Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Eclesiasticul), Capitolul 24)
Lauda înţelepciunii. Folosul şi cum se dobândeşte începerea ei.
Capitolul 25


 1. Înţelepciunea îşi este laudă sieşi şi în mijlocul poporului se va mări.
 2. Întru adunarea Celui Preaînalt va deschide gura sa şi înaintea puterii Lui se va lăuda:
 3. "Eu din gura Celui Preaînalt am ieşit şi ca negura am acoperit pământul.
 4. Eu întru cele înalte m-am sălăşluit şi scaunul meu este în stâlp de nor.
 5. Am străbătut de jur împrejur balta cerului şi în fundul adâncurilor am umblat.
 6. În valurile mării şi m tot pământul şi în tot poporul şi neamul sunt stăpână.
 7. După toate acestea am căutat odihnă şi am zis: Într-a cui moştenire voi sălăşlui?
 8. Atunci mi-a poruncit mie Făcătorul tuturor şi Cel care m-a făcut a aşezat locaşul meu,
 9. Şi a zis: Întru Iacov locuieşte şi întru Israel moşteneşte.
 10. Mai înainte de veac din început m-a zidit şi până în veac nu mă voi sfârşi.
 11. În locaşul cel sfânt, înaintea lui am slujit şi aşa în Sion m-am întărit.
 12. În cetatea cea iubită la fel m-a odihnit şi în Ierusalim este puterea mea.
 13. Şi m-am înrădăcinat în popor mărit; în partea Domnului, a moştenirii Lui.
 14. Ca un cedru în Liban m-am înălţat şi ca un chiparos în munţii Ermonului,
 15. Ca un finic la ţărmuri m-am înălţat şi ca răsadurile trandafirului în Ierihon.
 16. Ca un măslin frumos în câmp şi m-am înălţat ca un paltin.
 17. Ca scorţişoara şi balsamul mirositor am dat miros şi ca smirna cea aleasă am răspândit mireasmă.
 18. Ca galbenul şi ca onixul şi ca stactia şi ca aerul miresmelor din cortul mărturiei.
 19. Eu ca un terebint am întins ramurile mele şi ramurile mele sunt ramurile măririi şi ale darului.
 20. Sunt ca o vilă cu ramuri încântătoare, dar şi florile mele sunt rodul măririi şi al bogăţiei.
 21. Apropiaţi-vă de mine cei ce mă poftiţi şi vă săturaţi din roadele mele.
 22. Că pomenirea mea este mai dulce decât mierea şi moştenirea mea decât fagurele mierii.
 23. Cei care mă mănâncă pe mine iar vor flămânzi; şi cei care mă beau iar vor înseta.
 24. Cel care mă ascultă pe mine nu se va ruşina şi cei care lucrează întru mine nu vor păcătui".
 25. Toate acestea sunt cartea legăturii Dumnezeului celui Preaînalt, legea pe care a poruncit-o Moise moştenire adunărilor lui Iacov.
 26. Această lege face să curgă ca Fisonul înţelepciunea şi ca Tigrul, în zilele primăverii.
 27. Ea umple, ca Eufratul, înţelegerea şi ca Iordanul, în zilele secerii.
 28. Şi arată ca lumina învăţătura, ca Ghihonul în zilele culesului.
 29. Cel dintâi n-a cunoscut-o desăvârşit; aşijderea şi cel de pe urmă nu a dat de hotarele ei.
 30. Mai mult decât marea s-a înmulţit cugetul ei şi sfatul ei decât adâncul cel mare.
 31. Şi eu ca o albie de râu şi ca un izvor de apă am ieşit din rai.
 32. Zis-am: Voi adăpa grădina mea şi voi îmbăta sădirea mea.
 33. Iată s-a făcut mie din albie râu şi din râul meu s-a făcut mare.
 34. Că învăţătura ca zorile o răspândesc şi o arăt până departe.
 35. Şi ca proorocia voi turna învăţătura şi o voi lăsa pe ea în neamurile veacurilor.
 36. Vedeţi că nu numai pentru mine m-am ostenit, ci pentru toţi cei care caută înţelepciunea.


▲ Începutul paginii.
Advertisement