Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 25 Biblia (Vechiul Testament, Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Eclesiasticul), Capitolul 26)
Lauda femeilor celor bune, mustrarea celor rele şi paza fetelor.
Capitolul 27


 1. Fericit este bărbatul femeii celei bune şi numărul anilor lui îndoit este.
 2. Femeia vrednică înveseleşte pe bărbatul său şi anii lui îi va umple de pace.
 3. Femeia bună este parte bună şi este dată câştig celor care se tem de Domnul.
 4. Fie bogat, fie sărac, soţul ei are inima voioasă şi în toată vremea faţa veselă.
 5. De trei lucruri s-a temut inima mea şi de al patrulea mă înfricoşez:
 6. De pâra cetăţii, de adunarea poporului şi de asuprirea mincinoasă; acestea toate sunt mai rele decât moartea.
 7. Durere inimii şi jale este femeia geloasă asupra altei femei şi viciul limbii în toate se amestecă.
 8. Ca boii care nu se potrivesc la jug este femeia rea; cel care o ţine pe ea este ca şi cel care prinde scorpie.
 9. Urgie mare este femeia beţivă şi ruşinea sa nu o va acoperi nimic.
 10. Desfrânarea femeii în ridicarea ochilor şi în genele ei se cunoaşte.
 11. Peste fata cea fără de ruşine întăreşte paza, ca nu cumva, aflând prilej, să-şi împlinească pofta sa.
 12. De ochiul neruşinat fereşte-te şi nu te mira de-ţi va greşi.
 13. Precum călătorul însetat îşi deschide gura şi bea din orice apă îi vine la îndemână,
 14. Aşa şi ea în preajma oricărui par va şedea şi înaintea săgeţii va deschide tolba.
 15. Harul femeii va veseli pe bărbatul ei şi oasele lui le va întări ştiinţa ei.
 16. Darul Domnului este femeia tăcută şi femeia bine crescută nu are preţ pe pământ.
 17. Dar peste dar este femeia ruşinoasă şi nici o comoară nu preţuieşte cât o femeie înfrânată.
 18. Soarele când răsare întru cele înalte ale Domnului şi frumuseţea femeii celei bune, podoabă este casei sale.
 19. Lumina care luminează în sfeşnicul cel sfânt, aşa este un chip frumos pe un trup bine împlinit.
 20. Stâlpi de aur pe temeiuri de argint şi picioarele frumoase peste tălpile cele bine-întărite.
 21. Fiule, păzeşte-ţi întreagă floarea vârstei tale şi nu da altora tăria ta.
 22. Pentru două lucruri se întristează inima mea şi pentru al treilea îmi vine mânie:
 23. Omul bogat care se caliceşte şi răbdă de foame şi oamenii cei cu nume mare când nu sunt băgaţi în seamă.
 24. Când se abate cineva de la dreptate la păcat, Domnul pe acela-l va găti spre sabie.
 25. Greu scapă neguţătorul de greşeală şi cârciumarul nu este fără de păcat.


▲ Începutul paginii.
Advertisement