Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 29 Biblia (Vechiul Testament, Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Eclesiasticul), Capitolul 30)
Despre certarea şi învăţătura poruncilor. Îngrijirea sănătăţii. Veselia, cumpătarea şi înfrânarea.
Capitolul 31


 1. Cel care iubeşte pe fiul său îl bate, ca mai pe urmă să se bucure de el.
 2. Cel care ceartă pe fiul său va avea mulţumire şi între cei cunoscuţi se va lăuda eu el.
 3. Cel care învaţă pe fiul său întărâtă pe vrăjmaşi şi înaintea prietenilor se va bucura pentru el.
 4. Murit-a tatăl lui şi este ca şi cum n-ar fi murit, pentru că asemenea lui şi-a lăsat după sine.
 5. În faţa sa l-a văzut şi s-a bucurat şi la moartea sa nu s-a întristat.
 6. Asupra vrăjmaşilor a lăsat răzbunător şi prietenilor răsplătitor de har.
 7. Cel care este moale cu fiul său va lega rănile lui şi de orice strigăt se vor tulbura cele dinlăuntru ale lui.
 8. Calul neîmblânzit ajunge nărăvaş, aşa şi un copil lăsat în voia lui ajunge rău-crescut.
 9. Dacă eşti drăgăstos cu fiul tău, te va înfricoşa; joacă-te cu el şi te va întrista.
 10. Nu râde cu el, ca să nu te doară împreună cu el şi mai pe urmă să ţi se strepezeaseă dinţii.
 11. Nu-l lăsa în voia lui la tinereţe şi nu trece cu vederea greşelile lui.
 12. Pleacă grumazul lui la tinereţe şi bate-l până este prunc, ca nu cumva, încăpăţânându-se, să nu te asculte.
 13. Ceartă pe fiul tău şi fă-l să lucreze, ca să nu se poticnească întru ruşine.
 14. Mai bun este săracul sănătos şi tare eu puterea, decât bogatul care are trupul său rănit.
 15. Sănătatea şi buna tărie este mai bună decât tot aurul, şi trupul sănătos şi eu putere, decât avuţia nenumărată.
 16. Nu este mai bună avuţia decât sănătatea trupului şi nu este bucurie mai mare decât bucuria inimii.
 17. Mai bună este moartea decât viaţa amară sau decât boala necontenită.
 18. Bunătăţi multe, vărsate împrejurul gurii celei închise, sunt ca bucatele cele puse la mormânt.
 19. Ce foloseşte idolului jertfa? Că nici nu mănâncă, nici nu miroase; aşa este cel care stăpâneşte avuţia, dar nu se poate bucura de ea.
 20. Cel care vede cu ochii şi suspină este ca famenul care îmbrăţişează pe fecioară şi suspină.
 21. Nu da spre întristare sufletul tău şi nu te necăji eu sfatul tău.
 22. Veselia inimii este viaţa omului şi bucuria este îndelungarea zilelor lui.
 23. Iubeşte-ţi sufletul tău şi-ţi mângâie inima ta şi departe de la tine goneşte întristarea,
 24. Că pe mulţi i-a omorât întristarea şi nu este folos întru ea.
 25. Pizma şi mânia împuţinează zilele şi grija aduce bătrâneţile mai înainte de vreme.


▲ Începutul paginii.
Advertisement