Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 32 Biblia (Vechiul Testament, Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Eclesiasticul), Capitolul 33)
Dumnezeiasca înţelepciune pe unii îi înalţă, iar pe alţi îi smereşte. Bărbatul înţelept nu se supune prostiei fiului său, nici femeii, nici altcuiva.
Capitolul 34


 1. Pe cel care se teme de Domnul, nu-l va întâmpina răul, fără numai ispita şi iarăşi îl va izbăvi.
 2. Bărbatul înţelept nu va urî legea, iar cel care se făţărniceşte în aceea este ca o corabie în furtună.
 3. Omul înţelegător va crede legii şi legea îi va fi credincioasă.
 4. Pregăteşte cuvântul şi aşa vorbeşte, leagă împreună învăţătura şi răspunde.
 5. Ca roata carului este inima nebunului şi ca osia pe care se întoarce este gândul lui.
 6. Ca un armăsar este prietenul hulitor; el nechează oricine ar încăleca pe el.
 7. Pentru ce zi pe zi întrece şi toată lumina zilei anului de la soare este?
 8. Prin înţelepciunea Domnului ele s-au deosebit între ele, că El a statornicit vremurile felurite şi zilele de praznic.
 9. Dintre ele pe unele le-a înălţat şi le-a sfinţit; pe altele le-a pus în numărul zilelor.
 10. Şi toţi oamenii sunt din ţărână şi din pământ a fost zidit Adam.
 11. Cu mulţimea ştiinţei Domnul i-a osebit şi a schimbat căile lor.
 12. Dintre ei a binecuvântat şi a înălţat, i-a sfinţit şi i-a apropiat la Sine.
 13. Dintre ei a blestemat şi a supus şi i-a scos din locaşurile lor.
 14. Ca lutul olarului, aşa sunt în mâna Lui; toate căile Lui, după bună plăcerea Lui.
 15. Aşa sunt oamenii în mâna Celui care i-a făcut, ca să le dea după judecata Sa.
 16. Împotriva răului este binele şi împotriva morţii, viaţa.
 17. Aşa şi împotriva cuviosului, cel păcătos.
 18. Aşijderea priveşte la toate lucrurile Celui Preaînalt; ele sunt perechi, perechi, una împotriva celeilalte.
 19. Şi eu, deşi sunt ca unul venit pe urmă, am privegheat şi am moştenit tot ca de la început,
 20. Ca unul care adună în vie pe urma culegătorilor, dar cu binecuvântarea Domnului am ajuns şi ca cel care culege am umplut teascul.
 21. Socotiţi că nu numai pentru mine singur m-am ostenit; ci şi pentru toţi cei care caută învăţătura.
 22. Ascultaţi-mă pe mine, mai-marii poporului; şi povăţuitorii adunării, băgaţi în urechi.
 23. Fiului şi femeii, fratelui şi prietenului, în viaţa ta, să nu le dai putere asupra ta.
 24. Şi banii tăi să nu-i dai altuia, ca să nu-ţi pară rău şi să te rogi pentru ei.
 25. Până trăieşti şi este sufletul întru tine, nici unui trup nu te supune.
 26. Bine este ca fiii tăi să se roage de tine, decât tu să cauţi la mâinile lor.
 27. În toate lucrurile tale fii tu stăpânul şi nu îngădui asupra cinstei tale nici o pată.
 28. În ziua sfârşitului zilelor vieţii tale şi la vremea morţii, să-ţi împarţi moştenirea.
 29. Mâncare, toiag şi povară la asin; iar la slugă pâine, certare şi lucru.
 30. Lucrează cu sluga şi vei afla odihnă; dacă slobozeşti mâinile lui, el va cere libertate.
 31. Jugul şi hamul pleacă grumajii şi pe sluga cea rea legăturile şi caznele.
 32. Pune-l la lucru, ca să nu şadă, că multă răutate a învăţat lenevirea.
 33. La lucru pune-l precum se cuvine şi de nu te va asculta, îngreuiază obezile lui.
 34. Şi să nu faci nimic afară din cale şi fără de judecată nimic să nu lucrezi.
 35. De ai slugă, să fie cu tine, că ai câştigat-o cu sânge.
 36. De ai slugă, îngrijeşte-o ca şi pe tine însuţi, deoarece, ca de sufletul tău, vei avea nevoie de ea.
 37. De o vei necăji şi va fugi, în care parte de loc o vei căuta?


▲ Începutul paginii.
Advertisement