Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 34 Biblia (Vechiul Testament, Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Eclesiasticul), Capitolul 35)
Despre jertfele plăcute şi neplăcute lui Dumnezeu. Mângâierea văduvelor, săracilor şi a orfanilor.
Capitolul 36


 1. Cel care păzeşte legea înmulţeşte jertfele.
 2. Jertfeşte jertfă de împăcare cel care ia aminte la porunci.
 3. Şi cel care mulţumeşte este ca şi cel care aduce jertfă făină curată de grâu; şi cel care face milostenia este ca şi cel care jertfeşte jertfă de laudă.
 4. Plăcut este Domnului când te depărtezi de răutate şi jertfă cu curăţenie este când te desparţi de strâmbătate.
 5. Să nu te arăţi în faţa Domnului cu mâinile goale, că toate jertfele sunt din porunca legii.
 6. Jertfa dreptului unge jertfelnicul şi mirosul ei bun este înaintea Celui Preaînalt.
 7. Jertfa bărbatului drept este primită şi pomenirea ei nu se va uita.
 8. Cu ochi buni slăveşte pe Domnul şi să nu împuţinezi pârga mâinilor tale.
 9. Totdeauna când dai, fii cu faţă voioasă şi cu bucurie sfinţeşte zeciuiala.
 10. Dă Celui Preaînalt, precum ţi-a dat El, şi dă din toată inima din câştigul mâinilor tale,
 11. Că Domnul este răsplătitor şi cu şapte părţi îţi va răsplăti.
 12. Nu Îl cumpăra cu daruri, că nu le va primi.
 13. Nu nădăjdui în jertfa nedreaptă, că Domnul este judecător şi nu este la El părtinire.
 14. Nu va primi Domnul pe cel care asupreşte pe sărac, iar rugăciunea celui asuprit o va asculta.
 15. Nu va trece cu vederea rugăciunea sărmanului şi nici pe văduvă când I se va jelui.
 16. Oare nu curg lacrimile văduvei pe obraz? Strigarea ei asupra celui care i le-a stors va fi auzită.
 17. Cel care slujeşte lui Dumnezeu, cu bunăvoinţă va fi primit şi rugăciunea lui până la nori va ajunge.
 18. Rugăciunea celui smerit va pătrunde norii şi nu se va mângâia până nu va ajunge acolo.
 19. Şi nu se va depărta până ce va lua aminte Cel Preaînalt şi va face judecată cu dreptate şi dreptatea va da-o.
 20. Şi Domnul nu va zăbovi, nici va îndelunga răbdarea peste ei, până nu va zdrobi mijlocul celor nemilostivi.
 21. Şi neamurilor va răsplăti cu pedeapsă, până ce va strica mulţimea batjocoritorilor şi sceptrele nelegiuiţilor le va zdrobi;
 22. Până ce va răsplăti omului după lucrurile lui şi lucrurilor oamenilor după gândurile lor;
 23. Până ce va judeca judecata poporului Său şi-l va veseli cu mila Sa.
 24. Frumoasă este mila în vremea necazului poporului lui, ca norii cei de ploaie în vremea secetei.


▲ Începutul paginii.
Advertisement