Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 35 Biblia (Vechiul Testament, Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Eclesiasticul), Capitolul 36)
Rugăciunea pentru Israeliţi şi pentru sfânta cetate cea asuprită de neamurile străine. Lauda femeii celei bune şi înţelepte.
Capitolul 37


 1. Miluieşte-ne pe noi, Stăpâne, Dumnezeul tuturor, şi cercetează-ne!
 2. Trimite frica Ta peste toate neamurile.
 3. Ridică mâna Ta peste neamurile cele străine, ca să vadă puterea Ta.
 4. Precum înaintea lor Te-ai sfinţit întru noi, aşa şi înaintea noastră Te măreşte întru ei.
 5. Ca să Te cunoască pe Tine, precum şi noi Te-ai cunoscut; că nu este Dumnezeu afară de Tine, Doamne.
 6. Înnoieşte semnele şi schimbă minunile.
 7. Măreşte mina Ta şi braţul cel drept.
 8. Deşteaptă mânia Ta şi varsă iuţimea Ta.
 9. Pierde pe vrăjmaşi ţi distruge pe potrivnic.
 10. Grăbeşte vremea şi-ţi adu aminte de jurământ, ca să se povestească măririle Tale.
 11. Iuţimea focului să mistuiască pe cel care a scăpat, şi cei care asupresc pe poporul Tău să-şi găsească pieirea.
 12. Zdrobeşte capetele celor întâi-stătători ai vrăjmaşilor care zic: "Nu este nimeni afară de noi!"
 13. Adună toate neamurile lui Iacov şi dă-le iar moştenirea, ca la început.
 14. Miluieşte, Doamne, poporul, care se cheamă cu numele Tău şi pe Israel, pe care cu întâiul născut l-ai asemănat.
 15. Milostiveşte-Te spre Ierusalim, cetatea sfântului Tău locaş, cetatea odihnei Tale.
 16. Umple Sionul de lauda Ta şi locaşul Tău de slava Ta.
 17. Dă mărturie lucrurilor Tale celor din început şi împlineşte proorocirile făcute întru numele Tău.
 18. Dă plată celor care Te aşteaptă pe Tine şi dă crezământ proorocilor Tăi.
 19. Ascultă, Doamne, rugăciunea celor care se roagă ţie pentru poporul Tău, după binecuvântarea lui Aaron, ca să cunoască toţi cei de pe pământ că Tu, Doamne, eşti Dumnezeul veacurilor".
 20. Pântecele primeşte mâncare, însă este o bucată mai bună decât altă bucată.
 21. Gâtlejul cu gustul alege bucatele vânatului; aşa inima cea înţeleaptă, cuvintele cele mincinoase.
 22. Inima îndărătnică aduce mâhnire, însă omul cel învăţat ştie să stea împotriva ei.
 23. Femeia primeşte orice bărbat, dar sunt fete mai bune decât altele.
 24. Frumuseţea femeii veseleşte faţa şi covârşeşte toată pofta omului.
 25. De este pe limba ei milă şi blândeţe, atunci bărbatul ei este rar între oameni.
 26. Cel care îşi câştigă o asemenea femeie are bună agonisită, ajutor după sine şi stâlp de odihnă.
 27. Unde nu este gard, se va jefui agoniseala; şi unde nu este femeie, acolo este suspin şi neorânduială.
 28. Că cine va crede tâlharului celui sprinten, care umblă din cetate în cetate? Aşa şi omului care n-are cuib şi sălăşluieşte oriunde înserează.


▲ Începutul paginii.
Advertisement