Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 38 Biblia (Vechiul Testament, Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Eclesiasticul), Capitolul 39)
Cel înţelept cercetează cuvintele şi faptele celor de demult; datoriile înţeleptului. Dumnezeu este lăudat întru toate lucrurile Lui.
Capitolul 40


 1. Înţelepciunea tuturor celor de demult o va cerceta înţeleptul şi în proorocii se va îndeletnici.
 2. Graiurile bărbaţilor celor vestiţi le va păzi şi va străbate cuvintele cele pline de tâlc.
 3. Înţelesul ascuns al pildelor îl va căuta şi în tainele proverbelor va pătrunde.
 4. În mijlocul celor mari va sluji şi înaintea povăţuitorilor se va arăta.
 5. În pământul neamurilor străine va umbla, că el cântăreşte cele bune şi cele rele intre oameni.
 6. Inima sa, de dimineaţă, o înalţă spre Domnul, Cel care l-a făcut pe el, şi înaintea Celui Preaînalt se va ruga.
 7. Va deschide gura sa întru rugăciune şi pentru păcatele sale se va ruga.
 8. De va vrea Domnul cel Mare, de duhul înţelegerii se va umple.
 9. Atunci ca ploaia va vărsa cuvintele înţelepciunii sale şi în rugăciune se va mărturisi Domnului.
 10. El va îndrepta sfatul lui şi ştiinţa şi întru tainele Domnului va cugeta.
 11. El va arăta învăţătura dăscăliei sale şi în legea legăturii cu Domnul se va lăuda.
 12. Lăuda-vor mulţi înţelepciunea lui; până în veac nu se va stinge.
 13. Nu va pieri pomenirea lui şi numele lui va fi viu în neamurile neamurilor.
 14. Înţelepciunea lui o va spune neamurile, şi lauda lui o va vesti adunarea.
 15. Cât va trăi, nume îşi va face mai mult decât o mie; şi când va muri, va spori mărirea lui.
 16. Încă cele ce le-am gândit le voi grăi şi ca luna plină sunt plin de înţelegere.
 17. Ascultaţi-mă pe mine, fiii cei cuvioşi, şi odrăsliţi ca trandafirul ce creşte lângă curgerea apei.
 18. Şi ca tămâia bine-mirosiţi şi înfloriţi floare ca şi crinul.
 19. Daţi miros şi lăudaţi cu cântare, binecuvântaţi pe Domnul întru toate lucrurile.
 20. Daţi slavă numelui Lui şi vă mărturisiţi întru lauda Lui cu cântările buzelor şi cu alăute, şi aşa să ziceţi întru mărturisire:
 21. Lucrurile Domnului toate sunt foarte bune şi toată porunca la vremea sa va fi împlinită.
 22. Şi nu este pentru ce să zici: Ce este aceasta? Că toate la vremea lor se dovedesc de folos.
 23. Prin cuvântul Lui a stat apa ca stogul, şi prin graiul gurii Lui adunările apelor.
 24. Întru porunca Lui toată bunăvoinţa este şi nu este cine să împuţineze izbăvirea pe care o dăruieşte.
 25. Toate faptele oamenilor sunt de faţă înaintea Lui şi nimic nu se poate ascunde de la ochii Lui. Din veac în veac a privit şi nimic nu este străin înaintea Lui.
 26. Nu pot zice: Ce este aceasta? Pentru ce este aceasta? Căci toate sunt făcute cu un scop.
 27. Binecuvântarea Lui a acoperit pământul ca un râu şi ca un potop a adăpat uscatul.
 28. Aşa mânia Lui o vor moşteni neamurile, precum a făcut apele dulci în sărătură.
 29. Căile Lui, pentru cei cuvioşi, sunt drepte, iar pentru cei fără de lege sunt pline de piedici.
 30. Din început cele bune s-au zidit, iar pentru cei păcătoşi, cele rele.
 31. Începutul a toată trebuinţa vieţii omului este: apa, focul şi fierul, sarea şi făina de grâu, mierea şi laptele, sângele strugurelui, untdelemnul şi haina.
 32. Acestea toate celor cuvioşi întru bunătăţi vor fi; iar celor păcătoşi întru cele rele se vor întoarce.
 33. Sunt vânturi făcute ca să aducă pedeapsă şi întru urgia lor au întărit bătăile lor.
 34. Şi în vremea săvârşirii vor vărsa urgia şi mânia Celui care le-a făcut o vor linişti.
 35. Focul şi grindina, foametea şi moartea, toate acestea spre pedepsire sunt făcute.
 36. Dinţii fiarelor şi scorpiile, şerpii şi sabia răzbunătoare sunt ca să piardă pe cei necredincioşi.
 37. Când porunceşte Domnul, se vor veseli şi pe pământ la treburi se vor găti, şi în vremurile hotărâte nu vor trece peste cuvântul Lui.
 38. Pentru aceea din început m-am întărit şi am cugetat şi în scrisoare am lăsat:
 39. Toate lucrurile Domnului bune sunt şi tot folosul la vreme îl vor da.
 40. Şi nu se poate zice: Aceasta este mai rea decât aceea, că toate la vremea lor se vor adeveri.
 41. Şi acum cu toată inima şi gura lăudaţi şi binecuvântaţi numele Domnului.


▲ Începutul paginii.
Advertisement