Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 44 Biblia (Vechiul Testament, Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Eclesiasticul), Capitolul 45)
Lauda lui Moise şi a lui Aaron; râvna lui Finees.
Capitolul 46


 1. Şi a scos Domnul din Iacob bărbat cucernic, care a aflat har înaintea ochilor a tot trupul, pe Moise cel iubit de Dumnezeu şi de oameni, a cărui pomenire este întru binecuvântări.
 2. Dăruitu-l-a pe el cu mărirea sfinţilor şi l-a mărit cu frică asupra vrăjmaşilor şi prin cuvintele lui Domnul a îndeplinit minuni grabnice.
 3. L-a mărit pe el înaintea feţei împăraţilor.
 4. A dat prin el porunci poporului Său şi i-a arătat lui slava Sa.
 5. Pentru credinţa şi pentru blândeţea lui l-a sfinţit; l-a ales pe el din toţi muritorii, l-a făcut să audă glasul Său şi l-a băgat pe el în norul de pe munte.
 6. Şi i-a dat lui faţă către faţă porunci, legea vieţii şi a ştiinţei, ca să înveţe pe Iacov aşezământul de lege al Său şi pe Israel judecăţile Sale.
 7. A înălţat pe Aaron sfânt asemenea lui Moise, fratele lui din neamul lui Levi.
 8. A întărit cu el legătură veşnică şi i-a dat preoţia poporului.
 9. L-a fericit pe el cu bună podoabă şi l-a încins cu haină de mărire.
 10. L-a îmbrăcat cu săvârşire de laudă şi l-a întărit cu armele virtuţii.
 11. Şi i-a dat lui veşmântul coapselor, şi tunica şi efodul, şi a cusut de veşmânt, jur împrejur, rodioare de aur şi printre ele clopoţei,
 12. Ca să răsune clopoţeii la umblarea lui şi auzit să facă sunetul în templul Domnului, amintindu-i de fiii poporului Său.
 13. L-a îmbrăcat în vesmânt sfânt ţesut din aur şi din iachint şi din porfiră, lucru de meşter ţesător, cu engolpionul în care erau Urim şi Tumim,
 14. Şi care era făcut din fir răsucit, lucru de meşter, cu pietre scumpe săpate ca pecetea, legate cu aur, lucru de tăietor de piatră întru pomenire, cu scrisoare săpată după numărul neamurilor lui Israel.
 15. Mai avea cunună de aur deasupra mitrei, închipuirea peceţii sfinţeniei, mărirea cinstei, lucrul virtuţii, desfătarea ochilor, împodobite înfrumuseţat.
 16. Mai înainte de el n-a fost ca acela; până în veac nu s-a îmbrăcat aşa dintr-alt neam, fără numai singuri fiii lui şi nepoţii lui totdeauna.
 17. Jertfele Domnului trebuia aduse în toată ziua de două ori neîncetat.
 18. I-a dat Moise dar şi l-a uns pe el cu untdelemn sfânt.
 19. A fost lui spre legătură veşnică, şi seminţiei lui în toate zilele cerului, ca să slujească şi să preoţească şi să binecuvinteze pe poporul Lui întru numele Lui.
 20. L-a ales pe el din toţi cei vii, ca să aducă jertfă Domnului; tămâie şi miros de bună mireasmă întru pomenire, ca să se roage pentru poporul Său.
 21. I-a dat lui poruncile Sale şi putere peste aşezămintele judecăţilor, ca să înveţe pe Iacov mărturiile şi în legea Lui să lumineze pe Israel.
 22. Au stat împotriva lui cei străini, şi au avut pizmă asupra lui în pustiu
 23. Oamenii cei ce erau cu Datan şi cu Abiran şi adunarea lui Core cu mânie şi cu urgie.
 24. A văzut Domnul şi nu I-a plăcut, şi ei s-au mistuit de iuţimea mâniei Domnului.
 25. A făcut cu ei minuni, mistuindu-i cu focul văpăii Sale.
 26. Şi a adăugat lui Aaron mărire şi i-a dat lui moştenire;
 27. Pârga roadelor dintâi a împărţit lor. Pâine mai întâi le-a gătit să se sature,
 28. Şi jertfele Domnului să mănânce, pe care le-a dat lui şi seminţiei lui.
 29. Iar în pământul poporului Aaron moştenire nu va avea şi nici stăpânire în popor.
 30. Că Dumnezeu este partea moştenirii lui.
 31. Şi Finees, fiul lui Eleazar, al treilea este întru mărire, râvnind el întru frica Domnului.
 32. Că a stat, când s-a abătut poporul, cu bunătatea şi sârguinţa sufletului său şi s-a rugat pentru Israel.
 33. Pentru aceea i-a pus lui legătura de pace, înainte-stătător celor sfinte şi poporului Său, ca să fie lui şi seminţiei lui mărirea preoţiei în veci.
 34. A fost şi legătura cu David, fiu din seminţia lui Iuda, ca să moştenească împărăţia fiii lui, unul după altul; dar alta este moştenirea dată lui Aaron şi seminţiei lui.
 35. Să dea Domnul vouă înţelepciune întru inima voastră, ca să judecaţi pe poporul Lui cu dreptate, ca să nu se stingă bunătăţile lor şi mărirea lor în seminţiile lor!


▲ Începutul paginii.
Advertisement