Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 50 Biblia (Vechiul Testament, Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Eclesiasticul), Capitolul 51)
Mulţumirea lui Sirah pentru binefacerile lui Dumnezeu şi cele din urmă îndemnuri.
Istoria Susanei, Capitolul 1


 1. Mărturisi-mă-voi ţie, Doamne Împărate, şi Te voi lăuda pe Tine, Dumnezeule, Izbăvitorul meu.
 2. Mărturisescu-mă numelui Tău, că acoperitor şi ajutor Te-ai făcut mie şi ai mântuit trupul meu de la pieire.
 3. Şi m-ai scăpat din laţul limbii ocărâtoare şi de buzele celor care grăiesc minciună, şi Te-ai făcut mie ajutor împotriva vrăjmaşilor mei.
 4. Şi m-ai izbăvit pe mine după mulţimea milei şi a numelui Tău, de la cei care răcneau gata să mă mănânce;
 5. Din mâna celor care căutau sufletul meu, din multe necazuri care le-am avut;
 6. Din înecăciunea fumului de primprejur şi din mijlocul focului pe care nu-l aprinsesem eu;
 7. Din adâncul pântecelui locuinţei morţilor şi de limba necurată şi de cuvântul mincinos şi de limba cea nedreaptă cu pâră la împărat.
 8. S-a apropiat până la moarte sufletul meu şi viaţa mea era aproape de fundul împărăţiei morţii.
 9. M-au înconjurat de toate părţile şi nu era cine să-mi ajute, am căutat ajutorul oamenilor şi nu era.
 10. Şi mi-am adus aminte de mila Ta, Doamne, şi de lucrarea Ta cea din veac.
 11. Că mântuieşti pe cei care Te aşteaptă pe Tine şi-i izbăveşti din mâna vrăjmaşilor.
 12. Şi am înălţat pe pământ rugăciunea mea şi m-am rugat pentru mântuirea mea din moarte.
 13. Am chemat pe Domnul, Tatăl Domnului meu, ca să nu mă lase fără de ajutor în zilele necazului şi în vreme de jale grea.
 14. Voi lăuda numele Tău neîncetat şi-l voi cânta întru mărturisire şi s-a auzit rugăciunea mea.
 15. Că m-ai izbăvit pe mine din pieire şi m-ai scos din vreme rea.
 16. Pentru aceea mă voi mărturisi şi Te voi lăuda şi bine voi cuvânta numele Domnului.
 17. Când eram mai tânăr, mai înainte până a nu rătăci, am căutat să am înţelepciunea întru rugăciunea mea.
 18. Înaintea sfântului locaş m-am rugat pentru ea şi până la cele de pe urmă o voi căuta pe ea.
 19. Ca de faţa strugurelui copt, aşa s-a veselit inima mea de ea.
 20. A umblat piciorul meu întru dreptate; din tinereţile mele am căutat-o.
 21. Am plecat puţin urechea mea, şi am primit, şi multă învăţătură am aflat.
 22. Mare folos am avut de la ea; Celui care mi-a dat înţelepciune Îi voi da slavă.
 23. Că am cugetat ca s-o urmez şi am râvnit binele şi nu mă voi ruşina.
 24. Foarte s-a nevoit sufletul meu pentru ea şi întru toată fapta mea sârguitor am fost.
 25. Mâinile mele le-am întins spre înălţime şi, când n-am ştiut-o, m-am tânguit.
 26. Sufletul meu l-am îndreptat la ea şi, întru curăţie stând, inima mea mi-am lipit de ea din început.
 27. Pentru aceea nu mă voi lipsi de ea.
 28. Şi lăuntrul meu s-a tulburat căutând-o, pentru aceea bună comoară mi-am agonisit.
 29. Mi-a dat Domnul drept plată limba şi cu ea Îl voi lăuda.
 30. Apropiaţi-vă către mine, cei neînvăţaţi, şi rămâneţi în casa învăţăturii!
 31. Pentru ce întârziaţi la acestea, deşi sufletele voastre însetează foarte?
 32. Am deschis gura mea şi am grăit: Agonisiţi-vă, fără de argint.
 33. Supuneţi cerbicea voastră sub jug, şi să primească sufletul vostru învăţătură; aproape este de cei care o caută.
 34. Vedeţi cu ochii voştri că puţin m-am ostenit şi multă odihnă mi-am aflat.
 35. Luaţi învăţătură, că mult argint şi mult aur veţi câştiga cu ea.
 36. Să se veselească sufletul vostru de mila Domnului şi să nu vă ruşinaţi de lauda Lui.
 37. Lucraţi lucrul vostru mai înainte de vreme, şi El va da plata voastră la timpul potrivit.


▲ Începutul paginii.
Advertisement