Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 6 Biblia (Vechiul Testament, Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Eclesiasticul), Capitolul 7)
Sfaturi despre ferirea de faptele rele şi făţarnice. Respectul bătrânilor, datoriile părinţilor către fii şi ale fiilor către părinţi. Îndemn la milostenie.
Capitolul 8


 1. Nu face rele şi nu te va prinde răul.
 2. Depărtează-te de la nedreptate şi nedreptatea se va depărta de la tine.
 3. Fiule! Nu semăna pe brazdele nedreptăţii, ca să nu seceri de pe ele cu şapte părţi mai mult.
 4. Nu cere de la Domnul stăpânire, nici de la împăratul scaun de mărire.
 5. Nu te face drept înaintea Domnului şi înaintea împăratului nu te arăta că eşti înţelept.
 6. Nu cerca să fii judecător, ca nu cumva să nu poţi ridica nedreptăţile;
 7. Ca nu cumva să te sfieşti de faţa celui puternic şi să pui sminteală întru dreptatea ta.
 8. Nu te pune în pricină cu obştea cetăţii, nici te amesteca în mulţime.
 9. Nu te lăsa atras de două ori la păcat, căci şi pentru o singură dată nu vei rămâne nepedepsit.
 10. Să nu zici: Domnul va căuta la mulţimea darurilor mele; când le voi aduce Lui, El le va primi.
 11. Nu slăbi în rugăciunea ta şi nu trece cu vederea a face milostenie.
 12. Nu batjocori pe omul al cărui suflet este întristat, căci Dumnezeu este Cel care smereşte şi Cel care înalţă.
 13. Nu făuri minciuni împotriva fratelui tău, nici împotriva prietenului tău să nu faci aşa.
 14. Nu-ţi îngădui nici o minciună, căci din ea nu poate ieşi nimic bun.
 15. Nu vorbi mult în adunarea bătrânilor şi nu repeta cuvintele tale în rugăciune.
 16. Să nu urăşti lucrarea cea cu osteneală şi lucrarea pământului cea orânduită de Cel Preaînalt.
 17. Nu te socoti împreună cu mulţimea păcătoşilor; adu-ţi aminte că mânia nu va zăbovi.
 18. Smereşte sufletul tău foarte, că focul şi viermii sunt osânda celui necredincios.
 19. Să nu schimbi nicidecum prietenul pentru bani, nici pe fratele cel bun pentru aurul Ofirului.
 20. Nu te abate de la femeia bună şi înţeleaptă, că harul ei este mai bun decât mărgăritarele.
 21. Nu chinui pe robul care munceşte cinstit, nici pe simbriaşul care îşi pune tot sufletul.
 22. Pe robul înţelept să-l iubeşti; să nu-l lipseşti pe el de libertate.
 23. Ai tu turme? Ai grijă de ele, şi, de-ţi sunt de folos, păstrează-le.
 24. Ai feciori? Învaţă-i pe ei şi încovoaie din pruncie grumazul lor.
 25. Ai fete? Veghează la curăţia lor Şi să le arăţi o faţă serioasă.
 26. Mărită-ţi fata şi mare lucru vei face, dar dă-o după un bărbat înţelept.
 27. Ai o femeie după inima ta? Nu o lepăda, dar cu una pe care n-o iubeşti să nu-ţi legi capul.
 28. Din toată inima cinsteşte pe tatăl tău şi nu uita niciodată durerile mamei tale.
 29. Adu-ţi aminte că ei ţi-au dat viaţa; ce le vei da tu în schimb pentru ceea ce au făcut ei pentru tine?
 30. Din tot sufletul tău teme-te de Domnul şi pe toţi preoţii Lui cinsteşte-i.
 31. Cu toată puterea iubeşte pe Cel care te-a făcut şi pe slujitorii Lui să nu-i părăseşti.
 32. Teme-te de Domnul şi cinsteşte pe preot şi dă-i partea lui precum s-a poruncit ţie,
 33. Pârgă şi jertfă de ispăşire şi darul şoldurilor şi jertfă de sfinţire şi pârga celor sfinte.
 34. Şi celui sărac întinde-i mâna ta, ca binecuvântarea ta să fie desăvârşită.
 35. Dărnicia ta să atingă pe toţi cei în viară şi chiar morţilor fă-le parte de dărnicia ta.
 36. Nu te întoarce de la cei ce plâng, şi întristează-te cu cei întristaţi.
 37. Nu te teme a cerceta pe bolnavi că pentru aceste fapte vei câştiga iubirea.
 38. În tot ce faci adu-ţi aminte de sfârşitul tău şi nu vei păcătui niciodată.


▲ Începutul paginii.
Advertisement