Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 8 Biblia (Vechiul Testament, Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Eclesiasticul), Capitolul 9)
Sfaturi cum să se poarte omul cu femeile, cu prietenii şi cu duşmanii.
Capitolul 10


 1. Nu fi gelos de soţia ta iubită şi nu-i da cuvânt să-ţi facă rău.
 2. Nu te da în mâinile unei femei, ca să nu aibă putere asupra ta.
 3. Nu te întâlni cu femeia desfrânată, ca să nu cazi în laţurile ei.
 4. Cu femeia cântăreaţă să nu fii adesea, ca nu cumva să te prindă cu meşteşugurile ei.
 5. Nu-ţi opri privirea asupra unei fecioare, ca să nu ai a suferi pentru ea.
 6. Nu te da în mâinile desfrânatelor, ca să nu-ţi pierzi moştenirea.
 7. Nu privi pe uliţele cetăţii, nici nu rătăci prin locurile ei dosnice.
 8. Întoarce-ţi ochii de la femeia frumoasă şi nu-ţi opri privirea la frumuseţea străină. Cu frumuseţea femeii mulţi s-au rătăcit, căci din aceasta iubirea se aprinde ca un foc.
 9. Nu te aşeza nicidecum lângă o femeie măritată şi nu petrece cu ea la masă bând, ca nu cumva inima ta să fie cucerită de vrăjile ei şi în patima ta să nu fii târât la pieire.
 10. Nu părăsi un prieten vechi, căci cel nou nu este asemenea lui. Prieten nou, vin nou; lasă-l să se învechească şi-l bea cu plăcere.
 11. Nu râvni izbânda păcătosului, căci nu ştii care cum se va sfârşi.
 12. Nu-ţi face plăcere din plăcerea nelegiuitului; adu-ţi aminte că nu vor rămâne nepedepsiţi până la iad.
 13. Stai departe de omul care este în stare să ucidă şi nu te vei teme nicidecum de moarte. Şi dacă te apropii de el, păzeşte-te de orice greşeală, căci ar putea să-ţi ia viaţa. Să ştii bine că eşti înconjurat de curse şi că mergi pe margine de ziduri de cetate.
 14. Cercetează cât poţi pe aproapele tău şi ia sfat de la înţelepţi.
 15. Stai de vorbă cu oamenii înţelepţi şi tot cuvântul tău să fie despre legea Celui Preaînalt.
 16. Cei drepţi să fie oaspeţii tăi şi în frica Domnului să fie lauda ta.
 17. Un lucru făcut de mână de meşter este vrednic de laudă, dar conducătorul poporului să fie iscusit la cuvânt.
 18. Cel care vorbeşte bine este temut în cetate, şi flecarul este urât.


▲ Începutul paginii.
Advertisement