Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 13 Biblia (Vechiul Testament, Cartea întâi Paralipomena, Capitolul 14)
Femeile şi fiii lui David. Biruinţa lui David asupra Filistenilor.
Capitolul 15


 1. În vremea aceea a trimis Hiram, regele Tirului, soli la David şi lemne de cedru şi pietrari şi dulgheri, ca să-i ridice casa.
 2. Când a aflat David că l-a întărit Domnul rege peste Israel, că domnia lui a fost înălţată sus pentru poporul său Israel,
 3. Şi-a luat încă alte femei din Ierusalim şi i s-au mai născut lui David fii şi fiice.
 4. Iată numele celor ce i s-au născut în Ierusalim: Şamua, Şobab, Natan şi Solomon;
 5. Ibhar, Elişua şi Elifelet;
 6. Nogah, Nefeg şi Iafia;
 7. Elişama, Beeliada şi Elifelet.
 8. Auzind însă Filistenii că David a fost uns rege peste tot Israelul, s-au ridicat ei toţi să caute pe David. Şi auzind David de aceasta, a ieşit înaintea lor.
 9. Iar Filistenii au venit şi s-au aşezat în valea Refaim.
 10. Atunci a întrebat David pe Dumnezeu, zicând: "Să merg eu oare contra Filistenilor şi-i vei da Tu în mâna mea?" Şi Domnul i-a răspuns: "Mergi, că îi voi da în mâna ta!"
 11. Şi s-au dus ei în Baal-Peraţim şi acolo i-a lovit David; apoi David a zis: "Dumnezeu a zdrobit pe vrăjmaşi cu mâna mea, ca pe o surpătură de apă". De aceea au şi dat văii aceleia numele de Baal- Peraţim.
 12. Filistenii şi-au lăsat acolo zeii, iar David i-a adunat şi i-a ars cu foc.
 13. Şi au venit iarăşi Filistenii şi au tăbărât în vale.
 14. Iar David a întrebat din nou pe Dumnezeu, iar Dumnezeu i-a zis: "Nu te duce de-a dreptul asupra lor; abate-te de la ei şi te du asupra lor pe la dumbrava duzilor;
 15. Şi când vei auzi zgomot ca de paşi prin vârful duzilor, atunci să intri în luptă, căci a ieşit Dumnezeu înaintea ta, ca să bată tabăra Filistenilor".
 16. Şi a făcut David cum îi poruncise Dumnezeu; şi a lovit tabăra Filistenilor de la Ghibeon până la Ghezer.
 17. Atunci a răsunat numele lui David prin toate ţările dimprejur şi l-a făcut Domnul înfricoşător pentru toate popoarele vecine.


▲ Începutul paginii.
Advertisement