Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 15 Biblia (Vechiul Testament, Cartea întâi Paralipomena, Capitolul 16)
Cântarea lui David şi rânduiala slujbei dumnezeieşti.
Capitolul 17


 1. Astfel au adus chivotul lui Dumnezeu şi l-au aşezat în mijlocul cortului pe care-l făcuse David pentru el şi au înălţat lui Dumnezeu arderi de tot şi jertfe de pace.
 2. După ce David a isprăvit de adus arderile de tot şi jertfele de pace, a binecuvântat poporul în numele Domnului,
 3. Şi a împărţit tuturor Israeliţilor, femei şi bărbaţi, câte o pâine şi câte o bucăţică de carne şi câte o turtă de struguri.
 4. Apoi a pus la slujbă înaintea chivotului Domnului din leviţi, ca să preaslăvească, să mulţumească şi să preaînalţe pe Domnul Dumnezeul lui Israel, şi anume:
 5. Pe Asaf, căpetenie; al doilea după el a pus pe Zaharia; apoi urmau Uziel, Şemiramot, Iehiel, Matitia, Eliab, Benaia, Obed-Edom şi Ieiel cu psaltirioane şi harpe, iar Asaf cânta din ţimbale.
 6. A pus de asemenea pe preoţii Benaia şi Oziel să sune necontenit din trâmbiţe înaintea chivotului legământului lui Dumnezeu.
 7. În această zi David, pentru întâia oară, a dat, prin Asaf şi fraţii lui, următorul psalm de laudă Domnului:
 8. "Lăudaţi pe Domnul şi chemaţi numele Lui; vestiţi între neamuri lucrurile Lui!
 9. Cântaţi, cântaţi în cinstea Lui! Spuneţi toate minunile Lui!
 10. Lăudaţi-vă cu numele Lui cel sfânt! Să se bucure inima celor ce-L caută pe El!
 11. Alergaţi la Domnul şi la ajutorul Lui; căutaţi pururea faţa Lui!
 12. Neamul lui Israel, sluga Lui, fiii lui Iacov, aleşii Lui,
 13. Aduceţi-vă aminte de minunile Lui, de semnele Lui şi de judecăţile gurii Lui!
 14. Căci El este Domnul Dumnezeul nostru şi dreptatea Lui este peste tot pământul.
 15. Aduceţi-vă aminte de aşezământul Lui, de făgăduinţa dată pentru mii de neamuri.
 16. De legământul făcut cu Avraam şi de jurământul Său către Isaac,
 17. Jurământ pus ca o lege pentru Iacov, şi ca un legământ veşnic pentru Israel,
 18. Zicând: ţie-ţi voi da pământul Canaan, ca partea voastră de moştenire.
 19. Ei atunci erau puţini la număr şi neînsemnaţi, şi străini în ţara aceasta.
 20. Şi treceau de la popor la popor şi dintr-o împărăţie la altă împărăţie.
 21. Dar El n-a lăsat pe nimeni să-i apese, şi a pedepsit regi pentru ei, zicând:
 22. Nu vă atingeţi de unşii Mei şi proorocilor Mei să nu le faceţi rău.
 23. Cântaţi Domnului tot pământul, binevestiţi din zi în zi izbăvirea Lui!
 24. Vestiri păgânilor slava Lui, spuneţi la toate popoarele minunile Lui!
 25. Că mare este Domnul şi vrednic de laudă şi mai înfricoşat decât toţi dumnezeii.
 26. Că toţi dumnezeii păgânilor sunt nimic, iar Domnul a făcut cerurile.
 27. Înaintea Lui este strălucire şi măreţie, putere şi bucurie în locaşul Lui cel sfânt.
 28. Daţi Domnului, neamuri păgâne, daţi Domnului slavă şi cinste!
 29. Daţi Domnului slavă pentru numele Lui; aduceţi-vă darul, mergeţi înaintea feţei Lui, închinaţi-vă Domnului în podoabele sfinţeniei Lui!
 30. Să tremure înaintea Lui tot pământul, că El a întemeiat lumea şi nu se va clătina.
 31. Să se bucure cerurile şi să prăznuiască pământul, iar printre popoare să se spună: Domnul este Împărat!
 32. Să se zguduie marea şi toate cele din ea; câmpia şi toate cele de pe ea să se veselească!
 33. Să dănţuiască împreună toţi copacii dumbrăvii înaintea feţei Domnului, că vine să judece pământul.
 34. Lăudaţi pe Domnul, că în veac este mila Lui!
 35. Ziceţi: Izbăveşte-ne pe noi, Dumnezeule, Izbăvitorul nostru! Adună-ne şi ne izbăveşte de prin popoare, ca să slăvim sfânt numele Tău şi să ne lăudăm cu slava Ta!
 36. Binecuvântat fie Domnul Dumnezeul lui Israel din veac în veac!" Şi tot poporul a zis: "Amin! Aliluia!"
 37. Şi a lăsat David acolo, înaintea chivotului legământului Domnului, pe Asaf şi pe fraţii lui, ca să slujească ei înaintea chivotului neîncetat, în fiecare zi;
 38. Pe Obed-Edom şi pe fraţii lui, şaizeci şi opt de oameni; pe Obed-Edom, fiul lui Iedutun şi pe Hosa, i-a lăsat uşieri.
 39. Iar pe preotul Ţadoc şi pe ceilalţi preoţi, fraţii săi, i-a pus înaintea locaşului Domnului, cel de pe înălţimea din Ghibeon,
 40. Ca să înalţe arderi de tot Domnului pe jertfelnicul arderilor de tot neîncetat, dimineaţa şi seara, pentru toate cele scrise în legea Domnului, pe care El le-a poruncit lui Israel.
 41. Şi cu ei a lăsat pe Heman, pe Iedutun şi pe ceilalţi aleşi, care au fost numiţi pe nume, ca să slăvească pe Domnul, că în veac este mila Lui.
 42. Împreună cu ei, Heman şi Iedutun preaslăveau pe Dumnezeu, cântând din trâmbiţe şi felurite instrumente muzicale; pe fiii lui Iedutun i-a pus la poartă.
 43. Apoi s-a dus tot poporul, fiecare la casa sa. De asemenea s-a întors şi David, ca să binecuvânteze casa sa.


▲ Începutul paginii.
Advertisement