Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 20 Biblia (Vechiul Testament, Cartea întâi Paralipomena, Capitolul 21)
Ciuma de trei zile pentru numărarea poporului.
Capitolul 22


 1. Atunci s-a sculat Satana împotriva lui Israel şi a îndemnat pe David să facă numărătoarea Israeliţilor.
 2. Deci a zis David către Ioab şi către căpeteniile poporului: "Mergeţi şi număraţi pe Israeliţi de la Beer-Şeba până la Dan şi-mi aduceţi răspuns ca să ştiu numărul lor!"
 3. Ioab însă a zis: "Să înmulţească Domnul pe poporul Său de o sută de ori mai mult decât este el acum! Au doară nu sunt ei toţi, o, rege, domnul meu, robii stăpânului meu? Pentru ce dar cere aceasta domnul meu? Oare pentru a se scoate asta ca o vină lui Israel?"
 4. Dar cuvântul regesc biruind pe Ioab, s-a dus acesta de a cutreierat tot Israelul şi venind la Ierusalim,
 5. A dat Ioab lui David catagrafia înscrierii poporului şi s-au aflat în tot Israelul un milion şi o sută de mii de bărbaţi destoinici de război, iar în Iuda, patru sute şaptezeci de mii în stare de a lua parte la război.
 6. Pe leviţi însă şi pe Veniamineni el nu i-a numărat împreună cu ei, pentru că cuvântul regelui nu plăcuse lui Ioab.
 7. Lucrul acesta n-a fost plăcut nici înaintea lui Dumnezeu şi de aceea a lovit El pe Israel.
 8. Atunci a zis David către Dumnezeu: "Am greşit mult, făcând aceasta; iartă dar vina robului Tău, că m-am purtat cu totul nepriceput".
 9. Iar Domnul a grăit cu Gad, proorocul lui David şi i-a zis:
 10. "Mergi şi spune lui David: Aşa zice Domnul: Îţi pun înainte trei pedepse; alege-ţi una din ele şi o voi trimite asupra ta".
 11. A venit deci Gad la David şi i-a zis: "Aşa grăieşte Domnul, alege:
 12. Sau trei ani de foamete, sau trei luni să fii tu urmărit de vrăjmaşii tăi şi sabia duşmanilor să ajungă până la tine, sau trei zile sabia Domnului şi molima să fie pe pământ şi îngerul Domnului să pustiiască în toate hotarele lui Israel. Vezi acum ce trebuie să răspund Celui ce m-a trimis cu acest cuvânt".
 13. Şi a răspuns David lui Gad: "Sunt într-o mare nelinişte! Să cad mai bine în mâinile Domnului, căci îndurările Lui sunt foarte multe, dar să nu cad în mâinile oamenilor".
 14. Atunci a trimis Domnul molimă asupra lui Israel şi au murit şaptezeci de mii de Israeliţi.
 15. Şi a trimis Dumnezeu îngerul la Ierusalim ca să-l piardă. Şi când a început el să pustiiască, a văzut Domnul şi I s-a făcut milă pentru această nenorocire şi a zis către îngerul pierzător: "Destul! De acum lasă-ţi mâinile în jos!" Îngerul Domnului stătea atunci deasupra ariei lui Ornan (Aravna) Iebuseul.
 16. Atunci ridicându-şi David ochii săi, a văzut pe îngerul Domnului stând între pământ şi cer cu sabia goală în mâna sa, întinsă asupra Ierusalimului; şi a căzut David şi bătrânii cu fetele la pământ, îmbrăcaţi în sac.
 17. Şi a zis David către Dumnezeu: "Oare nu eu am poruncit să se numere poporul? Eu am greşit, eu am făcut rău; dar aceste oi ce au făcut? Doamne Dumnezeul meu, să vină mâna Ta asupra mea, asupra casei tatălui meu, iar nu asupra poporului Tău, ca să-l piardă pe el!"
 18. Iar îngerul Domnului a zis lui Gad proorocul să spună lui David: "Să se suie David şi să ridice un jertfelnic Domnului în aria lui Ornan Iebuseul".
 19. Şi s-a dus David, după cuvântul lui Gad pe care i-l grăise în numele Domnului.
 20. Ornan, întorcându-se, a văzut îngerul, şi cei trei fii ai lui s-au ascuns împreună cu el; în vremea aceea Ornan treiera.
 21. A venit deci David la Ornan; iar Ornan, privind şi văzând pe David, a ieşit din arie şi s-a plecat înaintea lui David cu faţa până la pământ.
 22. Atunci David a zis către Ornan: "Dă-mi un loc în arie, că am să fac pe el jertfelnic Domnului; dă-mi-l cu preţul cât costă, ca să înceteze prăpădul în popor".
 23. Iar Ornan a zis lui David: "Ia-ţi! Facă domnul meu regele ce binevoieşte! Iată eu dau şi boi pentru ardere de tot şi uneltele de treierat ca lemne pentru foc şi grâu pentru prinos. Toate acestea le dau în dar!"
 24. Regele David a zis către Ornan: "Nu, eu voiesc să cumpăr de la tine cu preţ adevărat, căci nu mă voi apuca să aduc avutul tău Domnului şi nu voi aduce ardere de tot vite luate în dar".
 25. Şi a dat David lui Ornan pentru acest loc şase sute de sicli de aur.
 26. Apoi a făcut David acolo jertfelnic Domnului şi a înălţat ardere de tot şi jertfe de împăcare şi a chemat pe Domnul şi Dumnezeu l-a auzit trimiţând foc din cer pe altarul arderii de tot.
 27. Atunci a zis Domnul către înger: "Pune-ţi sabia în teacă".
 28. În vremea aceasta, văzând David că Domnul l-a auzit în aria lui Ornan Iebuseul, a adus acolo jertfă.
 29. Cortul Domnului însă, pe care-l făcuse Moise în pustiu şi altarul arderii de tot se aflau în vremea aceea pe înălţimea de la Ghibeon.
 30. Şi nu s-a putut duce David acolo, ca să întrebe pe Domnul, pentru că era îngrozit de sabia îngerului Domnului.


▲ Începutul paginii.
Advertisement