Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 21 Biblia (Vechiul Testament, Cartea întâi Paralipomena, Capitolul 22)
Pregătiri pentru zidirea templului Domnului.
Capitolul 23


 1. Apoi a zis David: "Iată templul Domnului Dumnezeu şi iată jertfelnicul arderilor de tot al lui Israel!"
 2. Şi a poruncit David să aducă pe străinii din pământul lui Israel şi i-a pus cioplitori de piatră ca să cioplească pietre pentru zidirea templului Domnului.
 3. Apoi a pregătit David fier foarte mult pentru piroane la ferecarea uşilor şi pentru legături; aramă atât de multă încât nu se mai putea cântări;
 4. Lemne de cedru, nemăsurat, pentru că Sidonienii şi Tirienii aduseseră lui David foarte mult lemn de cedru.
 5. După aceea a zis David: "Solomon, fiul meu, e tânăr şi cu puţină putere, iar templul care are a se zidi pentru Domnul trebuie să fie foarte măreţ, spre slava şi podoaba a toată lumea; deci voi pregăti eu toate pentru el". Şi a pregătit David multe până la moartea sa.
 6. Chemând apoi pe fiul său Solomon, i-a poruncit să ridice templul Domnului Dumnezeului lui Israel.
 7. Şi a zis David lui Solomon: "Fiul meu, eu am avut la inimă să zidesc templu în numele Domnului Dumnezeului meu;
 8. Dar a fost către mine cuvântul Domnului şi a zis: Tu ai vărsat mult sânge şi ai purtat războaie mari; nu se cuvine să zideşti tu casă numelui Meu, pentru că ai vărsat mult sânge pe pământ înaintea feţei Mele.
 9. Iată însă ţie ţi se va naşte un fiu; acela va fi paşnic şi Eu îi voi da linişte din partea tuturor vrăjmaşilor dimprejur; de aceea numele lui va fi Solomon. Şi voi da lui Israel în zilele lui pace şi linişte.
 10. El va zidi templu numelui Meu şi el Îmi va fi fiu, iar Eu îi voi fi tată şi voi întări tronul domniei lui peste Israel pe veci.
 11. Şi acum, fiul meu, să fie Domnul cu tine, ca să ai spor şi să zideşti templul Domnului Dumnezeului tău, cum a vorbit El despre tine.
 12. Să-ţi dea ţie Domnul minte şi înţelepciune şi să te pună peste Israel! Să păzeşti legile Domnului Dumnezeului tău!
 13. Atunci vei fi cu spor, de te vei sili să împlineşti aşezămintele şi legile pe care le-a dat Domnul lui Moise pentru Israel. Fii tare şi curajos, nu te teme şi nu te deznădăjdui.
 14. Şi iată eu din sărăcia mea am pregătit pentru templul Domnului o sută de mii de talanţi de aur şi un milion de talanţi de argint, iar fier şi aramă fără număr, pentru că acestea sunt foarte multe; şi lemn şi piatră de asemenea am pregătit şi să mai adaugi şi tu la acestea.
 15. Ai mulţime de lucrători şi cioplitori de piatră, sculptori, dulgheri şi tot felul de oameni pricepuţi la tot felul de lucruri.
 16. Aur, argint, aramă şi fier ai cât nu se pot cântări; începe şi fă! Domnul va fi cu tine".
 17. Apoi a poruncit David tuturor mai-marilor lui Israel să ajute lui Solomon, fiul său, zicând:
 18. "Au nu este cu voi Domnul Dumnezeul vostru, Care v-a dăruit pace din toate părţile, pentru că El a dat în mâinile mele pe locuitorii ţării şi s-a supus ţara înaintea Domnului şi înaintea poporului Său?
 19. Aşadar îndreptaţi-vă inima şi sufletul vostru, ca să caute pe Domnul Dumnezeul vostru! Sculaţi-vă şi zidiţi locaş sfânt Domnului Dumnezeu, ca să mutaţi chivotul legământului Domnului şi vasele sfinte ale lui Dumnezeu în locaşul zidit numelui Domnului".


▲ Începutul paginii.
Advertisement