Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 4 Biblia (Vechiul Testament, Cartea întâi Paralipomena, Capitolul 5)
Urmaşii lui Ruben, Gad şi Manase.
Capitolul 6


 1. Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, căci el a fost născut întâi, dar pentru că a întinat el patul tatălui său, întâietatea lui a fost dată fiilor lui Iosif, fiul lui Israel, ca să nu se mai înscrie ei (fiii lui Ruben) ca întâi născuţi;
 2. Căci Iuda era cel mai puternic dintre fraţii săi şi povăţuitorul e din el, dar întâietatea a trecut la Iosif.
 3. Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, au fost: Enoh, Palu, Heţron şi Carmi.
 4. Fiii lui Ioil au fost: Şemaia, fiul lui, fiul acestuia a fost Gog, iar al acestuia a fost Şimei;
 5. Fiul acestuia a fost Mihea, al acestuia a fost Reaia, iar al acestuia a fost Baal;
 6. Fiul acestuia a fost Beera, pe care l-a dus în robie Tiglatfalasar, regele Asiriei. El era căpetenia Rubeniţilor.
 7. Şi fraţii lui, după familiile lor, după spira neamului lor, au fost: cel mai însemnat Ioil, apoi Zaharia,
 8. Şi Bela, fiul lui Azaz, fiul lui Şema, fiul lui Ioil. El locuia în Aroer până la Nebo şi Baal-Meon.
 9. Iar spre răsărit a locuit el până la marginea pustiului, care pleacă de la râul Eufrat, pentru că turmele lui erau foarte multe în ţinutul Galaadului.
 10. În zilele lui Saul au purtat ei război cu Agarenii, care au căzut în mâinile lor, şi au locuit în corturi, în toată latura de răsărit a Galaadului.
 11. Fiii lui Gad trăiau în faţa lor, în ţara Vasanului, până la Salca.
 12. În Vasan, cel mai de seamă era Ioil. Şafam era al doilea, apoi venea Iaenai şi Şafat.
 13. Fraţii lor cu familiile lor erau în număr de şapte: Micael, Meşulam, Şeba, Iorai, Iacan, Zia şi Eber.
 14. Iată fiii lui Abihail, fiul lui Huri, fiul lui Iaroah, fiul lui Galaad, fiul lui Micael, fiul lui Ieşişai, fiul lui Iahdo, fiul lui Buz.
 15. Ahi, fiul lui Abdiel, fiul lui Guni, era capul neamului său.
 16. Ei trăiau în Galaad, în Vasan şi în cetăţile care ţineau de el în toate împrejurimile Şirionului, până la capătul lor.
 17. Ei cu toţii au fost număraţi în zilele lui Ioatam, regele Iudei, şi în zilele lui Ieroboam, regele lui Israel.
 18. Urmaşii lui Ruben, ai lui Gad şi o jumătate din seminţia lui Manase aveau oameni războinici, bărbaţi care purtau scut şi sabie, care trăgeau cu arcul şi deprinşi la luptă, patruzeci şi patru de mii şapte sute şaizeci care ieşeau la război.
 19. Şi s-au luptat ei cu Agarenii, cu Ietur, cu Nafis şi cu Nodab.
 20. Dar li s-a dat ajutor contra acelora şi au fost daţi în mâna lor Agarenii şi toate ale lor, pentru că ei în vremea luptei au strigat către Dumnezeu şi El i-a auzit, pentru că ei nădăjduiau în El.
 21. Atunci au luat ei turmele acelora: cincizeci de mii de cămile, două sute cincizeci de mii de oi şi capre, două mii de asini şi o sută de mii de oameni,
 22. Pentru că mulţi au căzut ucişi, căci lupta aceasta a fost de la Dumnezeu. Şi au locuit ei în locul acelora până la ducerea în robie.
 23. Urmaşii jumătăţii din tribul lui Manase au trăit în acel pământ de la Vasan până la Baal-Ermon şi Senir şi până la muntele Hermon, şi erau mulţi la număr.
 24. Iată capii de familie cei mai însemnaţi ai lor: Efer, Işei, Eliel, Azriel, Ieremia, Hodavia şi Iahdiel, bărbaţi puternici, bărbaţi vestiţi, căpetenii ale neamurilor lor.
 25. Dar când ei au greşit împotriva Dumnezeului părinţilor lor şi au început să se desfrâneze după dumnezeii popoarelor pământului aceluia, pe care le stârpise Dumnezeu de la faţa lor,
 26. Atunci Dumnezeul lui Israel a întărâtat duhul lui Ful, regele Asiriei, adică al lui Tiglatfalasar, regele Asiriei şi acesta a strămutat pe Rubeniţi şi pe Gadiţi şi jumătate din tribul lui Manase şi i-a dus în Halach, Habor, Hara şi la râul Gozan, unde sunt până astăzi.


▲ Începutul paginii.
Advertisement