Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Cartea lui Iosua Navi, Capitolul 24 Biblia (Vechiul Testament, Cartea Judecătorilor, Capitolul 1)
Seminţia lui Iuda povăţuind la război în locul lui Iosua.
Capitolul 2


 1. După moartea lui Iosua, au întrebat fiii lui Israel pe Domnul, zicând: "Cine din noi să meargă mai întâi asupra Canaaneilor, ca să se lupte cu ei?"
 2. Şi a zis Domnul: "Iuda să meargă şi Eu voi da ţara în mâna lui!"
 3. Iuda a zis către Simeon, fratele său: "Intră cu mine în ţinutul care mi-a căzut la sorţi şi să ne luptăm cu Canaaneii şi voi intra şi eu cu tine în ţinutul care ţi-a căzut la sorţi". şi s-a dus Simeon cu el.
 4. Atunci s-a dus Iuda cu Simeon şi Domnul a dat pe Canaanei şi pe Ferezei în mâinile lor şi au ucis ei din aceia zece mii de oameni în Bezec.
 5. Şi s-au întâlnit ei în Bezec cu Adoni-Bezec şi s-au bătut cu dânsul şi au răpus pe Canaanei şi pe Ferezei,
 6. Iar Adoni-Bezec a fugit; dar ei au alergat după el şi l-au prins şi i-au tăiat degetele cele mari de la mâini şi de la picioare.
 7. Atunci Adoni-Bezec a zis: "Şaptezeci de regi cu degetele cele mari tăiate de la mâinile şi de la picioarele lor adunau fărâmituri sub masa mea; cum am făcut eu, aşa mi-a plătit şi mie Dumnezeu. Şi l-au dus în Ierusalim şi a murit acolo.
 8. Apoi au mers fiii lui Iuda cu război asupra Ierusalimului şi l-au luat şi l-au trecut prin sabie, iar cetatea au dat-o focului.
 9. După aceea s-au dus fiii lui Iuda să se lupte cu Canaaneii care trăiau în munţi, în ţara de miazăzi şi în părţile de jos.
 10. Şi a mers Iuda asupra Canaaneilor care locuiau în Hebron; iar numele Hebronului era mai înainte Chiriat-Arba; şi a bătut per Şeşai, pe Ahiman şi pe Talmai, din neamul lui Enac.
 11. Iar de acolo s-au dus împotriva locuitorilor Debirului al cărui nume era mai înainte Chiriat-Sefer.
 12. Atunci Caleb a zis: "Cine va lovi Chiriat-Seferul şi-l va lua, aceluia îi voi da pe Acsa, fiica mea, de femeie".
 13. Şi l-a luat Otniel, fiul lui Chenaz, fratele mai mic al lui Caleb, şi acesta i-a dat de soţie pe Acsa, fiica sa.
 14. Şi când a vrut ea să plece, Otniel a învăţat-o să ceară la tatăl ei o ţarină şi ea s-a coborât de pe asin. Şi i-a zis Caleb: "Ce vrei?"
 15. Iar Acsa a zis către el: "Dă-mi binecuvântare; tu mi-ai dat pământul de la miazăzi, dă-mi şi izvoarele de apă". Şi i-a dat Caleb, după dorinţa ei, izvoarele cele de sus şi izvoarele cele de jos.
 16. Iar fiii lui Hobab cheneul, socrul lui Moise, au mers din cetatea Palmierilor cu fiii lui Iuda în pustiul lui Iuda din Negheb, care este la miazăzi de Arad şi, venind, s-au aşezat între Amaleciţi.
 17. Apoi a mers Iuda cu Simeon, fratele său şi a lovit pe Canaaneii care locuiau în Ţefat şi i-au dat pieirii; de aceea s-a numit cetatea aceea Horma.
 18. Şi a mai luat Iuda şi Gaza cu împrejurimile ei, Ascalonul cu împrejurimile lui şi Ecronul cu ţinutul lui.
 19. Şi a fost Domnul cu Iuda şi acesta a luat în stăpânire partea muntoasă; dar pe locuitorii din vale nu i-a putut alunga, pentru că ei aveau care de fier.
 20. Şi au dat lui Caleb Hebronul, cum zisese Moise, şi a primit el acolo de moştenire cele trei cetăţi ale fiilor lui Enac şi a alungat pe cei trei fii ai lui Enac.
 21. Iar fiii lui Veniamin n-au alungat pe Iebuseii care locuiau în Ierusalim; şi trăiesc Iebusei cu fiii lui Veniamin în Ierusalim până în ziua de astăzi.
 22. S-au suit de asemenea şi fiii lui Iosif asupra Betelului şi Domnul a fost cu ei,
 23. Şi s-au oprit ei şi au cercetat Betelul; iar numele cetăţii acesteia era mai înainte Luz.
 24. Şi au văzut cei de strajă un om ieşind din cetate şi l-au prins şi i-au zis: "Arată-ne intrarea cetăţii şi vom avea milă de tine".
 25. Şi le-a arătat intrarea cetăţii şi ei au lovit cetatea cu sabia, iar omului aceluia şi la tot neamul lui i-au dat drumul.
 26. Şi s-a dus omul acela în pământul Heteilor şi a zidit acolo o cetate şi i-a pus numele Luz. Şi acesta este numele ei până în ziua de astăzi.
 27. Manase de asemenea n-a alungat pe locuitorii Bet-Şeanului, care e Schitopole, şi ai cetăţilor supuse lui, nici pe ai Taanacului şi ai cetăţilor supuse lui, nici pe locuitorii din Dor şi ai cetăţilor supuse lui, nici pe locuitorii Ibleamului şi ai cetăţilor supuse lui, nici pe locuitorii Meghidonului şi ai cetăţilor supuse lui; şi au rămas Canaaneii să trăiască în pământul acesta.
 28. Când Israel a ajuns puternic, atunci a făcut pe Canaanei birnici, dar de izgonit nu i-a izgonit.
 29. Nici Efraim n-a izgonit pe Canaaneii care locuiau în Ghezer, şi au trăit Canaaneii în mijlocul lor în Ghezer şi le-au plătit bir.
 30. Zabulon încă n-a izgonit pe locuitorii Chitronului şi pe locuitorii Nahalolului; şi au locuit Canaaneii în mijlocul lor şi le-au plătit bir.
 31. Nici Aşer n-a izgonit pe locuitorii din Aco care-i plăteau bir, nici pe locuitorii din Dor, nici pe locuitorii din Sidon şi Mahaleb, din Aczib, din Helba, din Afec şi din Rehob.
 32. Şi a locuit Aşer între Canaanei, locuitorii rării aceleia, căci nu i-a izgonit.
 33. Nici Neftali n-a izgonit pe locuitorii din Bet-Şemeş, nici pe locuitorii din Bet-Anat, şi a trăit între Canaanei, locuitorii jării aceleia. Iar locuitorii din Bet-Şemeş şi din Bet-Anat erau birnicii lui.
 34. Dar Amoreii au împins pe fiii lui Dan în munţi şi nu i-a lăsat să se coboare în vale.
 35. Şi au rămas Amoreii să locuiască în Har-Heres, în Aialon şi Şaalbim; dar mâna fiilor lui Iosif a răpus pe Amorei şi au ajuns aceştia birnicii lor.
 36. Iar hotarele Amoreilor se întindeau până dincolo de înălţimea Acrabimului şi de Sela.


▲ Începutul paginii.
Advertisement