Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 16 Biblia (Vechiul Testament, Cartea a doua a Regilor, Capitolul 17)
Sfatul lui Ahitofel şi moartea lui.
Capitolul 18


 1. "Eu, a zis Ahitofel către Abesalom, am să aleg douăsprezece mii de oameni şi mă voi ridica să mă duc noaptea asta în urmărirea lui David;
 2. Şi voi năvăli asupra lui când va fi ostenit şi cu mâinile slăbănogite, şi-l voi umple de groază şi toţi oamenii care sunt cu el se vor împrăştia şi voi ucide numai pe rege,
 3. Iar pe oameni îi voi întoarce pe toţi la tine. Şi când nu va mai fi unul, al cărui suflet îl cauţi tu, atunci tot poporul va fi în pace".
 4. Şi a plăcut vorba aceasta lui Abesalom şi tuturor bătrânilor lui Israel.
 5. "Chemaţi pe Huşai Archianul, a zis Abesalom, să auzim ce zice el".
 6. Atunci a venit Huşai la Abesalom şi Abesalom i-a zis: "Iată ce zice Ahitofel; să facem oare cum zice el? Iar dacă nu, spune-mi tu!"
 7. "De data aceasta, a zis Huşai către Abesalom, nu este bun sfatul pe care l-a dat Ahitofel".
 8. "Tu cunoşti pe tatăl tău şi pe oamenii lui, urmă mai departe Huşai. Ei sunt viteji şi foarte îndârjiţi, ca ursoaica pustiului când i se răpesc puii şi ca vierul sălbatic din câmp. Şi apoi tatăl tău este om războinic; el nu stă să rămână cu poporul.
 9. Iată acum ei, de bună seamă, se ascunde în vreo peşteră sau în alt loc; şi de cade cineva la cel dintâi atac asupra lor, se va auzi şi se va zice: "Au fost înfrânţi oamenii care au urmat lui Abesalom".
 10. Atunci până şi cel mai viteaz care are inima ca de leu va cădea cu duhul; căci la tot Israelul este cunoscut cât de viteaz este tatăl tău şi cât de curajoşi sunt cei ce se află cu el.
 11. De aceea eu vă sfătuiesc: Să se adune la tine tot Israelul de la Dan până la Beerşeba, la număr tocmai ca nisipul mării, şi să mergi tu însuţi în mijlocul lor.
 12. Atunci vom merge asupra lui, în orice loc s-ar afla, şi vom năvăli asupra lui, cum cade roua pe pământ, şi nu-i va mai rămâne pe lângă el nici un om din cei ce se află cu el.
 13. Iar de va intra în vreo cetate, atunci tot Israelul va aduce frânghii la cetatea aceea şi o vom târî în râu, încât nu va rămâne din ea nici pietricică".
 14. "Sfatul lui Huşai Archianul, au zis atunci Abesalom şi tot Israelul, e mai bun decât sfatul lui. Ahitofel". Aşa a judecat Domnul să strice sfatul cel mai bun al lui Ahitofel, ca să aducă Domnul pieirea asupra lui Abesalom.
 15. Apoi Huşai a zis către preoţii Ţadoc şi Abiatar: "Aşa şi aşa a sfătuit Ahitofel pe Abesalom şi pe bătrânii lui Israel, iar eu i-am sfătuit aşa şi aşa".
 16. Deci trimiteţi acum repede să spună lui David aşa: Tu, noaptea asta, să nu rămâi pe câmp în pustiu, ci să treci mai repede, ca să nu piară regele şi oamenii care sunt cu el".
 17. În vremea aceasta Ionatan şi Ahimaaţ stăteau la En-Roghel. Deci s-a dus o slujnică şi le-a spus acestora, iar aceştia s-au dus şi au vestit pe regele David, căci ei nu se puteau arăta în cetate.
 18. Dar i-a zărit un tânăr şi a spus lui Abesalom. Ei însă au plecat amândoi repede şi s-au dus la Bahurim, în casa unui om, în ograda căruia se afla o fântână, şi s-au ascuns în ea;
 19. Iar femeia omului a luat o pătură şi a întins-o pe gura fântânii, a pus pe ea nişte grâu pisat, aşa încât nu se vedea nimic.
 20. Şi venind slujitorii lui Abesalom în casă la femeie, i-au zis: "Unde sunt Ahimaaţ şi Ionatan?"Au trecut pârâul", le-a răspuns femeia. Şi i-au căutat oamenii lui Abesalom, dar nu i-au găsit şi s-au întors la Ierusalim.
 21. Iar dacă au plecat aceştia, ei au ieşit din fântână şi s-au dus de au spus lui David: "Ridicaţi-vă şi treceţi repede apa, căci acestea a sfătuit Ahitofel împotriva voastră".
 22. Atunci s-a ridicat David şi toţi oamenii care erau cu el şi au trecut Iordanul şi până la ziuă n-a rămas niciunul care să nu fi trecut.
 23. Ahitofel însă, văzând că planul său n-a fost urmat, a pus şaua pe asin, a plecat şi s-a dus la casa sa, în cetatea sa, şi şi-a făcut testamentul în folosul casei sale, apoi s-a spânzurat şi a murit şi a fost înmormântat în cetatea tatălui său.
 24. David a venit după aceea la Mahanaim, iar Abesalom a trecut Iordanul şi tot Israelul era cu el.
 25. În locul lui Ioab, Abesalom a pus peste oştire pe Amasa. Amasa era fiul unui om cu numele Itra, din Israel, care intrase la Abigail, fiica lui Nahaş, sora Ţeruiei, mama lui Ioab.
 26. Israel cu Abesalom şi-au aşezat tabăra în ţinutul Galaad.
 27. Când David a venit la Mahanaim, Şobi, fiul lui Nahaş, din "Raba Amoniţilor, Machir, fiul lui Amiel din Lodebar, şi Barzilai Galaaditeanul, din Roghelim,
 28. Au adus zece paturi pregătite, zece talere, vase de lut, grâu, orz, făină, grăunte prăjite, bob, linte şi pâine;
 29. Miere, unt, oi şi brânză de vaci şi le-au dat lui David şi oamenilor care erau cu el, căci zicea: "Poporul este flămând şi ostenit şi a suferit de sete în pustie".


▲ Începutul paginii.
Advertisement