Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 12 Biblia (Vechiul Testament, Cartea lui Iov, Capitolul 13)
Iov cere ca Dumnezeu să-i dea pe faţă păcatele.
Capitolul 14


 1. De bună seamă, ochiul meu a văzut toate acestea, urechea mea le-a auzit şi le-a înţeles.
 2. Ceea ce ştiţi voi, ştiu şi eu şi nu sunt deloc mai prejos decât voi.
 3. Dar eu vreau să vorbesc cu Cel Atotputernic, vreau să-mi apăr pricina înaintea lui Dumnezeu.
 4. Căci voi sunteţi nişte născocitori ai minciunii, sunteţi cu toţii nişte doctori neputincioşi!
 5. Ce bine ar fi fost dacă aţi fi tăcut! Câtă înţelepciune ar fi fost din partea voastră!
 6. Ascultaţi acum apărarea mea şi băgaţi de seamă la rostirea buzelor mele.
 7. Oare de dragul lui Dumnezeu spuneţi voi lucruri strâmbe şi spre apărarea Lui croiţi minciuni?
 8. Voiţi să ţineţi cu El şi să fiţi apărătorii Lui?
 9. Şi dacă ar fi ca să vă cerceteze, ar fi bine de voi, sau vreţi să-L înşelaţi cum înşelaţi un om?
 10. Desigur El vă va osândi dacă în ascuns vreţi să fiţi părtinitori cu El.
 11. Măreţia Lui oare nu vă înfricoşează şi groaza Lui nu va cădea oare peste voi?
 12. Rostirile voastre au tăria cenuşei. Răspunsurile voastre se prefac în noroi.
 13. Închideţi gura în faţa mea şi eu voi vorbi, orice ar fi să se întâmple.
 14. Drept aceea îmi voi lua în dinţi carnea mea şi viaţa mea o pun în mâna mea.
 15. Dacă o fi să mă ucidă, nu voi tremura, dar voi descurca în faţa Sa firele pricinei mele,
 16. Şi chiar aceasta îmi va fi mie izbândă, fiindcă un nelegiuit nu se înfăţişează înaintea Lui.
 17. Ascultaţi cu luare-aminte cuvintele mele şi ceea ce vă voi spune să vă rămână în urechi.
 18. Iată am pus la cale o judecată, şi ştiu că eu sunt cel ce am dreptate.
 19. Are cineva ceva de spus împotriva mea? Atunci voi amuţi degrabă şi voi aştepta moartea.
 20. Numai scuteşte-mă de două lucruri, şi nu mă voi ascunde de faţa Ta.
 21. Depărtează mâna Ta de deasupră-mi şi nu mă mai tulbura cu groaza Ta.
 22. Apoi cheamă-mă şi eu iţi voi răspunde, sau lasă-mă să vorbesc eu şi Tu să-mi dai răspuns.
 23. Câte greşeli şi câte păcate am făcut? Dă-mi pe faţă călcarea mea de lege şi păcatul meu.
 24. De ce ascunzi faţa Ta şi mă iei drept un duşman al Tău?
 25. Vrei oare, să înspăimânţi o frunză pe care o bate vântul? Vrei să Te îndârjeşti împotriva unui pai uscat?
 26. De ce să scrii împotriva mea aceste hotărâri amare? De ce să-mi scoţi ochii cu greşelile tinereţii?
 27. De ce să-mi vâri picioarele în butuci şi să pândeşti toţi paşii mei şi toate urmele mele?
 28. Când Tu ştii că trupul meu se nimiceşte ca un putregai şi ca o haină mâncată de molii!


▲ Începutul paginii.
Advertisement