Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 4 Biblia (Vechiul Testament, Cartea lui Iov, Capitolul 5)
Fericit este omul pe care Dumnezeu îl mustră.
Capitolul 6


 1. Strigă acum, dacă o fi cineva care să-ţi răspundă. Către care din sfinţii îngeri te vei îndrepta?
 2. Mânia ucide pe cel fără de minte, iar aprinderea omoară pe cel rătăcit.
 3. Am văzut pe nebun prinzând rădăcină şi pe loc am blestemat sălaşul lui:
 4. Să se depărteze copiii lui de orice izbăvire şi să fie călcaţi în picioare la poartă şi nimeni să nu le vină într-ajutor.
 5. Secerişul lui să-l mănânce flămânzii şi să-l ducă cu ei în ascunzişuri şi toată averea lui s-o soarbă însetaţii!
 6. Pentru că nelegiuirea nu iese din pământ şi necazul nu răsare din pulbere,
 7. Ci omul îşi naşte singur suferinţa, precum vulturii se ridică în aer, prin puterile lor;
 8. Dar eu alerg la Dumnezeu şi Lui Îi arăt necazul meu.
 9. El face lucruri mari şi nepătrunse, lucruri minunate şi fără număr.
 10. El dă ploaie pe pământ şi trimite apă pe câmpii.
 11. El înalţă pe cei smeriţi şi izbăveşte pe cei necăjiţi.
 12. El destramă planurile celor vicleni şi cu mâinile lor nu pot să izbândească.
 13. El prinde pe înţelepţi în isteţimea lor şi sfatul celor înşelători iese prost.
 14. Ziua în amiaza mare dau de întuneric şi umblă ca pe timp de noapte în ceas de zi.
 15. Dar Dumnezeu scapă din gura lor pe omul dosădit şi din mâna celui puternic pe cel sărac.
 16. Astfel, sărmanul prinde nădejde şi nedreptatea îşi închide gura.
 17. Fericit este omul pe care Dumnezeu îl mustră! Şi să nu dispreţuieşti certarea Celui Atotputernic.
 18. Căci El răneşte şi El leagă rana, El loveşte şi mâinile Lui tămăduiesc.
 19. De şase ori din nevoi te va scoate, iar a şaptea oară, răul te va ocoli.
 20. În timp de foamete, te va scăpa de la moarte şi în bătălie din primejdia sabiei.
 21. Vei fi la adăpost de biciul bârfelii şi nu te vei teme de prăpăd când va veni.
 22. Îţi vei râde de pustiire şi de foamete şi nu-ţi va păsa de fiarele pământului.
 23. Căci vei avea legământ cu pietrele câmpului şi fiara sălbatică va trăi cu tine în pace.
 24. Tu vei şti cortul tău la adăpost şi când îţi vei cerceta locuinţa nu vei avea dezamăgire.
 25. Vei şti că urmaşii tăi sunt numeroşi şi că odraslele tale sunt multe ca iarba pământului.
 26. Sosi-vei la mormânt, la adânci bătrâneţe, ca o şiră de grâu strânsă la vremea ei.
 27. Iată ceea ce am cercetat şi aşa este. Ascultă şi învaţă spre folosul tău".


▲ Începutul paginii.
Advertisement