Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 9 Biblia (Vechiul Testament, Cartea lui Neemia sau a doua Ezdra, Capitolul 10)
Pecetluirea legământului celui nou.
Capitolul 11


 1. Iată acum şi cei care şi-au pus pecetea lor: Neemia guvernatorul, fiul lui Hacalia;
 2. Preoţii: Sedechia, Seraia, Azaria, Ieremia,
 3. Paşhur, Amaria, Malchia,
 4. Hatuş, Şebania, Maluc,
 5. Harim, Meremot, Obadia,
 6. Daniel, Ghineton, Baruc,
 7. Meşulam, Abia, Miamin,
 8. Maazia, Bilgai, Şemaia.
 9. Leviţii: Iosua, fiul lui Azania, Binui, din fiii lui Henadad, Cadmiel;
 10. Şi fraţii lor: Şebania, Hodia, Chelita, Pelaia, Hanan,
 11. Mica, Rehob, Haşabia,
 12. Zacur, Şerebia, Şebania,
 13. Hodia, Bani, Beninu.
 14. Căpeteniile poporului: Paroş, Pahat-Moab, Elam, Zatu, Bani,
 15. Buni, Azgad, Bebai,
 16. Adonia, Bigvai, Adin,
 17. Ater, Iezechia, Azur,
 18. Hodia, Haşum, Beţai,
 19. Harif, Anatot, Nebai,
 20. Magpiaş, Meşulam, Hezir,
 21. Meşezabeel, Ţadoc, Iadua,
 22. Pelatia, Hanan, Anaia,
 23. Hozea, Hanania, Haşub,
 24. Haloheş, Pileha, Şobec,
 25. Rehum, Haşabna, Maaseia,
 26. Ahia, Hanan, Anan,
 27. Maluc, Harim, Baana.
 28. Celălalt popor: preoţi, leviţi, portari, cântăreţi, cei încredinţaţi templului şi toţi cei ce s-au despărţit de popoarele străine, ca să urmeze legea lui Dumnezeu, femeile lor, băieţii lor şi fetele lor, toţi cei ce erau în stare să priceapă şi să înţeleagă
 29. S-au unit cu fraţii şi cu căpeteniile lor şi au făgăduit cu blestem şi jurământ şi au jurat să se poarte după legea lui Dumnezeu, dată prin Moise, sluga lui Dumnezeu, să păzească şi să împlinească toate poruncile Domnului, Stăpânul nostru, hotărârile şi legile Lui.
 30. Am făgăduit să nu dăm fetele noastre popoarelor ţării, nici să luăm fetele lor pentru feciorii noştri;
 31. Să nu cumpărăm nimic în ziua de odihnă, în zilele de sărbătoare de la popoarele din ţară, când ne vor aduce în acele zile de vânzare mărfuri sau orice bucate; iar în anul al şaptelea să iertăm toate datoriile.
 32. Am luat de asemenea îndatorirea să dăm a treia parte de siclu, pe an, pentru slujbele templului Dumnezeului nostru.
 33. Pentru pâinile punerii înainte, pentru jertfa cea necontenită, pentru arderile de tot necontenite, care se fac în zile de odihnă, la lună nouă şi la sărbători, pentru lucrurile sfinte, pentru jertfa de iertare, spre curăţirea lui Israel, şi pentru tot ce se săvârşeşte în templul Dumnezeului nostru.
 34. Apoi au tras la sorti preoţii, leviţii şi poporul, după casele noastre părinteşti, ca să se ştie cine şi când trebuie să aducă în fiecare an, la anumită vreme, lemne în templul Dumnezeului nostru, spre a se arde pe altarul Domnului Dumnezeului nostru, după cum este scris în lege.
 35. Am mai hotărât să mai ducem în fiecare an la templul Domnului pârga din roadele pământului nostru şi pârga din roadele tuturor pomilor;
 36. Să aducem la templul Dumnezeului nostru, preoţilor care fac slujbele în templul Dumnezeului nostru, pe întâiul născut dintre fiii noştri şi dintre dobitoacele noastre, cum este scris în lege, şi pe întâiul-născut al vitelor noastre mari şi mărunte;
 37. Să aducem la preoţi, în vistieria templului Dumnezeului nostru, pârga din aluatul nostru şi ofrandele noastre de fructe din tot pomul, din vin şi untdelemn, şi să dăm dijmă pentru pământul nostru leviţilor, care au dreptul să o ia în toate cetăţile de pe pământurile lucrate de noi.
 38. Un preot, fiu al lui Aaron, va fi cu leviţii, când aceştia vor lua zeciuiala; şi din zeciuiala luată, leviţii vor duce zeciuială în templul Dumnezeului nostru, în odăile vistieriei.
 39. Căci în aceste odăi atât fiii lui Israel, cât şi fiii leviţilor trebuie să aducă prinoase de pâine, de vin şi de untdelemn. Acolo sunt casele sfinte şi stau preoţii care slujesc şi portarii şi cântăreţii. Astfel noi nu vom lăsa în părăsire templul Dumnezeului nostru.


▲ Începutul paginii.
Advertisement