Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 9 Biblia (Vechiul Testament, Ecclesiastul, Capitolul 10)
Urmările nedreptăţii omeneşti şi ale trândăviei.
Capitolul 11


 1. O muscă moartă strică amestecul de untdelemn al celui ce pregăteşte miresme; puţină nebunie strică preţul la multă înţelepciune.
 2. Inima celui înţelept este la dreapta lui, iar inima celui nebun la stânga.
 3. La fel celui nebun când merge pe drum îi lipseşte dreapta pricepere, iar toată lumea zice: "E nebun!"
 4. Dacă mânia stăpânitorului se ridică împotriva ta, nu te clinti din locul tău. Căci firea domoală înlătură mari neajunsuri.
 5. Am mai luat seama la încă un rău de sub soare, ca o greşeală care porneşte de la stăpânitor:
 6. Nebunul este ridicat la dregătorii înalte, iar cei vrednici stau în locuri de jos.
 7. Am văzut robi călări pe cai şi căpetenii mergând ca robii pe jos.
 8. Cel ce sapă o groapă poate să cadă în ea şi cel ce dărâmă un zid poate fi muşcat de şarpe.
 9. Cel ce sfărâmă pietre se poate răni cu ele, iar cel ce despică lemne se primejduieşte.
 10. Dacă o unealtă s-a tocit şi nu a fost ascuţită, trebuie să îndoim puterile, dar înţelepciunea are ca parte izbânda.
 11. Dacă şarpele muşcă înainte de a fi descântat, atunci descântătorul nu are nici un folos.
 12. Graiurile gurii celui înţelept sunt har, iar buzele celui nebun îl doboară.
 13. Începutul cuvintelor gurii lui este prostia, iar sfârşitul graiului lui nebunie curată.
 14. Nebunul sporeşte vorbele. Omul nu ştie ce va fi după el, căci cine îi va spune ce se va întâmpla după el?
 15. Munca oboseşte pe cel nebun; cine nu ştie drumul nu poate să se ducă în cetate.
 16. Vai de tine, ţară, care ai un copil rege şi căpeteniile tale mănâncă dis-de-dimineaţă!
 17. Fericită eşti tu, ţară, care ai rege un fecior de neam mare şi căpeteniile tale mănâncă la vreme, ca toţi oamenii, şi nu se dau la băutură.
 18. Din pricina lenei, grinzile casei se lasă, iar când stai cu mâinile în sin, apa picură în casă.
 19. Ospeţele se fac pentru a gusta plăcerea; vinul înveseleşte viaţa şi banii răspund la toate.
 20. Chiar în gândul tău nu blestema pe rege şi în cămara unde dormi nu defăima pe cel puternic; căci păsările cerului pot să ducă un cuvânt şi neamul celor înaripate să dea vorba ta pe faţă.


▲ Începutul paginii.
Advertisement