Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 14 Biblia (Vechiul Testament, Facerea, Capitolul 15)
Credinţa şi dreptatea lui Avram.
Capitolul 16


 1. După acestea, fost-a cuvântul Domnului către Avram, noaptea, în vis, şi a zis: „Nu te teme, Avrame, că Eu sunt scutul tău şi răsplata ta va fi foarte mare!”
 2. Iar Avram a răspuns: „Stăpâne Doamne, ce ai să-mi dai? Că iată eu am să mor fără copii şi cârmuitor în casa mea este Eliezer din Damasc”.
 3. Apoi Avram a adăugat: „De vreme ce nu mi-ai dat fii, iată sluga mea va fi moştenitor după mine!”
 4. Şi îndată s-a făcut cuvântul Domnului către el şi a zis: „Nu te va moşteni acela, ci cel ce va răsări din coapsele tale, acela te va moşteni!”
 5. Apoi l-a scos afară şi i-a zis: „Priveşte la cer şi numără stelele, de le poţi număra!” Şi a adăugat: „Atât de mulţi vor fi urmaşii tăi!”
 6. Şi a crezut Avram pe Domnul şi i s-a socotit aceasta ca dreptate.
 7. Şi i-a zis iarăşi: „Eu sunt Domnul, Care te-a scos din Urul Caldeii, ca să-ţi dau pământul acesta de moştenire”.
 8. Şi a zis Avram: „Stăpâne Doamne pe ce voi cunoaşte că-l voi moşteni?”
 9. Iar Domnul i-a zis: „Găteşte-Mi o junincă de trei ani, o capră de trei ani, un berbec de trei ani, o turturică şi un pui de porumbel!”
 10. Şi a luat Avram toate aceste animale, le-a tăiat în două şi a pus bucăţile una în faţa alteia; iar păsările nu le-a tăiat.
 11. Şi năvăleau păsările răpitoare asupra trupurilor, iar Avram le alunga.
 12. La asfinţitul soarelui, a căzut peste Avram somn greu şi iată l-a cuprins întuneric şi frică mare.
 13. Atunci a zis Domnul către Avram: „Să ştii bine că urmaşii tăi vor pribegi în pământ străin, unde vor fi robiţi şi apăsaţi patru sute de ani;
 14. Dar pe neamul acela, căruia ei vor fi robi, îl voi judeca Eu şi după aceea ei vor ieşi să vină aici, cu avere multă.
 15. Iar tu vei trece la părinţii tăi în pace şi vei fi îngropat la bătrâneţi fericite.
 16. Ei însă se vor întoarce aici, în al patrulea veac de oameni, căci nu s-a umplut încă măsura nelegiuirilor Amoreilor”.
 17. Iar după ce a asfinţit soarele şi s-a făcut întuneric, iată un fum ca dintr-un cuptor şi pară de foc au trecut printre bucăţile acelea.
 18. În ziua aceea a încheiat Domnul legământ cu Avram, zicând: „Urmaşilor tăi voi da pământul acesta de la râul Egiptului până la râul cel mare al Eufratului;
 19. Voi da pe Chenei, pe Chenezei, pe Chedmonei,
 20. Pe Hetei, pe Ferezei, pe Refaimi,
 21. Pe Amorei, pe Canaanei, pe Hevei, pe Gherghesei şi pe Iebusei”.
▲ Începutul paginii.
Advertisement