Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 16 Biblia (Vechiul Testament, Ieşirea, Capitolul 17)
Apă din piatră.
Capitolul 18


 1. După aceea a plecat la drum toată obştea fiilor lui Israel din pustia Sin, după porunca Domnului, şi a tăbărât la Rafidim, unde poporul nu avea apă de băut.
 2. Şi poporul căuta ceartă lui Moise, zicând: „Dă-ne apă să bem!” Iar Moise le-a zis: „De ce mă bănuiţi şi de ce ispitiţi pe Domnul?”
 3. Atunci poporul, apăsat de sete, cârtea împotriva lui Moise şi zicea: „Ce este aceasta? Ne-ai scos din Egipt ca să ne omori cu sete pe noi, pe copiii noştri şi turmele noastre?”
 4. Iar Moise a strigat către Domnul şi a zis: „Ce să fac cu poporul acesta? Căci puţin lipseşte ca să mă ucidă cu pietre”.
 5. Zis-a Domnul către Moise: „Treci pe dinaintea poporului acestuia, dar ia cu tine câţiva din bătrânii lui Israel; ia în mână şi toiagul cu care ai lovit Nilul şi du-te.
 6. Iată Eu voi sta înaintea ta acolo la stânca din Horeb, iar tu vei lovi în stâncă şi va curge din ea apă şi va bea poporul”. Şi a făcut Moise aşa înaintea bătrânilor lui Israel.
 7. De aceea s-a pus locului aceluia numele: Masa şi Meriba, pentru că acolo cârtiseră fiii lui Israel şi pentru că ispitiseră pe Domnul, zicând: „Este, oare, Domnul în mijlocul nostru sau nu?”
 8. Atunci au venit Amaleciţii să se bată cu Israeliţii la Rafidim.
 9. Iar Moise a zis către Iosua: „Alege-fi bărbaţi voinici şi du-te de te luptă cu Amaleciţii! Iar eu mă voi sui mâine în vârful muntelui şi toiagul lui Dumnezeu va fi în mâna mea”.
 10. A făcut deci Iosua cum îi zisese Moise şi s-a dus să bată pe Amaleciţi; iar Moise cu Aaron şi Or s-au suit în vârful muntelui.
 11. Când îşi ridica Moise mâinile, biruia Israel; iar când îşi lăsa el mâinile, biruiau Amaleciţii.
 12. Dar obosind mâinile lui Moise, au luat o piatră şi au pus-o lângă el şi a şezut Moise pe piatră; iar Aaron şi Or îi sprijineau mâinile, unul de o parte şi altul de altă parte. Şi au stat mâinile lui ridicate până la asfinţitul soarelui.
 13. Şi a zdrobit Iosua pe Amalec şi tot poporul lui cu ascuţişul sabiei.
 14. Atunci a zis Domnul către Moise: „Scrie acestea în carte spre pomenire şi spune lui Iosua că voi şterge cu totul pomenirea lui Amalec de sub cer!”
 15. Atunci a făcut Moise un jertfelnic Domnului şi i-a pus numele: „Domnul este scăparea mea!”
 16. Căci zicea: „Pentru că mi-au fost mâinile ridicate spre scaunul Domnului, de aceea va bate Domnul pe Amalec din neam în neam!”
▲ Începutul paginii.
Advertisement