Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 34 Biblia (Vechiul Testament, Ieşirea, Capitolul 35)
Păzirea zilei de odihnă. Darea de bună voie. Chemarea meşterilor.
Capitolul 36


 1. Atunci a adunat Moise toată obştea fiilor lui Israel şi le-a zis: „Iată ce a poruncit Domnul să faceţi:
 2. şase zile să lucraţi, iar ziua a şaptea să fie sfântă pentru voi, zi de odihnă, odihna Domnului; tot cel ce va lucra în ziua aceea va fi omorât.
 3. În ziua odihnei să nu faceţi foc în toate locaşurile voastre. Eu sunt Domnul!”
 4. Apoi a grăit Moise la toată obştea fiilor lui Israel şi a zis: „Iată ce a mai poruncit Domnul să vă spun:
 5. Aduceţi din ale voastre, daruri Domnului; fiecare să aducă Domnului daruri cât îl lasă inima: aur, argint şi aramă;
 6. Mătase violetă, stacojie şi vişinie, vison răsucit şi păr de capră;
 7. Piei de berbec vopsite roşu, piei de viţel de mare şi lemn de salcâm;
 8. Untdelemn pentru sfeşnic şi aromate pentru mirul de uns şi pentru făcut miresme de tămâie,
 9. Piatră de sardiu, pietre pentru prins la efod şi la hoşen.
 10. Tot cel cu minte înţeleaptă dintre voi să vină şi să facă toate câte a poruncit Domnul:
 11. Cortul şi acoperămintele lui, acoperişul lui cel de deasupra, verigile şi scândurile lui, pârghiile, stâlpii şi postamentele lor;
 12. Chivotul legii şi pârghiile lui, capacul lui şi perdeaua despărţitoare, pietre de smarald, tămâie şi mir de ungere;
 13. Masa cu pârghiile şi toate uneltele ei şi pâinile pentru punerea înainte,
 14. Sfeşnicul pentru luminat cu toate obiectele lui, candelele lui şi untdelemnul de ars;
 15. Jertfelnicul tămâierii şi pârghiile lui şi miresme pentru tămâiere,
 16. Jertfelnicul pentru arderile de tot, împletitura de sârmă pentru el, pârghiile lui şi toate cele de trebuinţă pentru el; baia şi postamentul ei,
 17. Perdelele curţii, stâlpul ei cu postamentele lor şi perdeaua de la intrarea în curte,
 18. Ţăruşii cortului; ţăruşii curţii şi frânghiile lor,
 19. Veşmintele sfinte pentru făcut slujba în locaşul sfânt; veşminte sfinte pentru Aaron preotul şi veşminte pentru fiii lui, pentru slujba preoţiei”.
 20. După aceea, plecând toată obştea fiilor lui Israel de la Moise,
 21. A adus fiecare cât l-a lăsat inima sa şi cât l-a îndemnat cugetul să aducă dar Domnului, pentru facerea cortului adunării şi a tuturor lucrurilor lui şi pentru toate veşmintele sfinte.
 22. Şi veneau bărbaţii cu femeile şi fiecare, după cum îl lăsa inima, aducea verigi, cercei, inele, brăţări şi tot felul de lucruri de aur; cum voia fiecare să aducă Domnului daruri de aur.
 23. Fiecare din cei ce aveau mătase violetă, stacojie şi vişinie, în şi păr de capră, piei de berbec vopsite roşu şi vânăt, le aducea.
 24. Fiecare din cei ce puteau să aducă în dar argint sau aramă, aducea din acestea Domnului; şi fiecare din cei ce aveau lemn de salcâm, aducea pentru toate cele de trebuinţă;
 25. Toate femeile cu minte iscusită torceau cu mâinile lor şi aduceau tort, mătase violetă, stacojie şi vişinie şi în.
 26. Toate femeile, pe care le trăgea inima şi ştiau să toarcă, torceau păr de capră;
 27. Iar căpeteniile aduceau pietre de smarald şi pietre scumpe de pus la efod şi la hoşen,
 28. Precum şi miresme, untdelemn pentru candelabru, mir de ungere şi miresme de tămâiere.
 29. Deci tot bărbatul şi femeia din fiii lui Israel, pe care i-a tras inima să aducă pentru toate lucrurile ce poruncise Domnul prin Moise să se facă, au adus dar de bună voie Domnului.
 30. Apoi a zis Moise către fiii lui Israel: „Iată Domnul a chemat anume pe Beţaleel, fiul lui Uri al lui Or, din seminţia lui Iuda,
 31. Şi l-a umplut de duhul dumnezeiesc al înţelepciunii, al priceperii, al ştiinţei şi a toată iscusinţa,
 32. Ca să lucreze ţesături iscusite, să facă lucruri de aur, de argint şi de aramă;
 33. Să cioplească pietrele scumpe pentru încrustat, să sape în lemn şi să facă tot felul de lucruri iscusite.
 34. Şi priceperea de a învăţa pe alţii a pus-o în inima lui, în a lui şi a lui Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminţia lui Dan.
 35. A umplut inima acestora de înţelepciune, ca să facă pentru locaşul sfânt orice lucru de săpător şi de ţesător iscusit, de cusător pe pânză de mătase violetă, stacojie şi vişinie şi de în, şi de ţesător în stare de a face orice lucru şi a născoci ţesături iscusite”.
▲ Începutul paginii.
Advertisement