Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 39 Biblia (Vechiul Testament, Ieşirea, Capitolul 40)
Sfinţirea cortului.
Leviticul, Capitolul 1


 1. Apoi iarăşi a grăit Domnul cu Moise şi a zis:
 2. „În ziua întâi a lunii întâi, să aşezi cortul adunării.
 3. Şi să pui într-însul chivotul legii şi dinaintea chivotului să atârni perdeaua;
 4. Apoi să aduci înăuntru masa şi să aşezi pe ea toate lucrurile ei; şi sfeşnicul să-l duci înăuntru şi să aprinzi într-însul candelele lui.
 5. Să aşezi jertfelnicul cel de aur pentru tămâiere înaintea chivotului legii şi să atârni perdeaua la intrare în cortul adunării.
 6. Apoi să aşezi jertfelnicul arderilor de tot înaintea intrării în cortul adunării.
 7. Iar între cortul adunării şi jertfelnic să aşezi baia şi să torni în ea apă;
 8. Şi împrejurul cortului să aşezi împrejmuirea curţii şi la intrarea curţii să atârni perdeaua.
 9. După aceea să iei mir de ungere şi să ungi cortul şi toate cele din el şi să-l sfinţeşti pe el şi toate lucrurile lui şi va fi sfânt;
 10. Să ungi jertfelnicul arderilor de tot şi toate lucrurile lui şi să sfinţeşti jertfelnicul şi va fi sfinţenie mare;
 11. Să ungi apoi baia şi postamentul ei şi să o sfinţeşti.
 12. Apoi să aduci pe Aaron şi pe fiii lui la uşa cortului adunării şi să-i speli cu apă;
 13. Să îmbraci pe Aaron în sfintele veşminte şi să-l ungi şi să-l sfinţeşti, ca să-mi fie preot.
 14. Să aduci şi pe fiii lui, să-i îmbraci cu hitoane,
 15. Şi să-i ungi, cum ai uns pe tatăl lor, ca să-Mi fie preoţi, şi această ungere îi va sfinţi preoţi pentru totdeauna în neamul lor!”
 16. şi a făcut Moise tot; cum i-a poruncit Domnul aşa a făcut:
 17. În luna întâi a anului al doilea de la ieşirea lor din Egipt, în ziua întâi a lunii a fost aşezat cortul.
 18. Şi a aşezat Moise cortul, a pus postamentele lui, scândurile lui, pârghiile lui şi stâlpii lui;
 19. A întins deasupra cortului acoperămintele şi peste aceste acoperăminte a pus acoperişul, cum poruncise Domnul lui Moise.
 20. Apoi a luat şi a pus legea în chivot, a petrecut pârghiile prin inelele chivotului şi a pus deasupra, la chivot, capacul;
 21. A dus apoi chivotul în cort, a atârnat perdeaua şi a închis chivotul legii, precum poruncise Domnul lui Moise.
 22. După aceea a pus masa în cortul adunării, în partea de miazănoapte a cortului, în afară de perdea,
 23. Şi a aşezat pe ea pâinile punerii înaintea Domnului, cum poruncise Dumnezeu lui Moise.
 24. Sfeşnicul l-a aşezat în cortul adunării, în fata mesei, în partea de miazăzi a cortului,
 25. Şi a aprins candelele lui înaintea Domnului, precum poruncise Domnul lui Moise.
 26. A aşezat jertfelnicul cel de aur în cortul adunării, înaintea perdelei,
 27. Şi a aprins pe el tămâie mirositoare, cum poruncise Domnul lui Moise;
 28. A atârnat perdeaua la uşa cortului;
 29. Iar jertfelnicul arderilor de tot 1-a aşezat la intrarea în cortul adunării şi a pus pe el arderi de tot şi prinoase de pâine, cum poruncise Domnul lui Moise.
 30. Apoi a aşezat baia între cortul adunării şi jertfelnic şi a turnat în ea apă pentru spălat;
 31. Moise, Aaron şi fiii lui trebuia să-şi spele din ea mâinile şi picioarele;
 32. Când intrau ei în cortul adunării sau când se apropiau de jertfelnic ca să slujească, se spălau din ea cum poruncise Domnul lui Moise.
 33. După aceea au pus împrejmuirea curţii împrejurul cortului şi a jertfelnicului şi a atârnat perdeaua la intrarea curţii. Şi aşa a isprăvit Moise lucrările.
 34. Atunci un nor a acoperit cortul adunării şi locaşul s-a umplut de slava Domnului;
 35. Şi Moise n-a putut să intre în cortul adunării, pentru că-l cuprinsese pe acesta norul şi slava Domnului umpluse locaşul.
 36. În tot timpul călătoriei fiilor lui Israel, când se ridica norul de pe cort, atunci plecau la drum,
 37. Iar de nu se ridica norul, nici ei nu plecau la drum până nu se ridica;
 38. Pentru că în tot timpul călătoriei, ziua stătea peste cort norul Domnului, iar noaptea se afla peste el foc, înaintea ochilor întregii case a lui Israel.
▲ Începutul paginii.
Advertisement