Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 2 Biblia (Vechiul Testament, Ioil, Capitolul 3)
Făgăduinţa mântuirii.
Capitolul 4


  1. Dar după aceea, vărsa-voi Duhul Meu peste tot trupul, şi fiii şi fiicele voastre vor profeţi, bătrânii voştri visuri vor visa iar tinerii voştri vedenii vor vedea.
  2. Chiar şi peste robi şi peste roabe voi vărsa Duhul Meu.
  3. Şi vă voi arăta semne minunate în cer şi pe pământ: sânge, foc şi stâlpi de fum;
  4. Soarele se va întuneca şi luna va fi roşie ca sângele, înainte de venirea zilei celei mari şi înfricoşătoare a Domnului.
  5. Şi oricine va chema numele Domnului se va izbăvi, căci în muntele Sionului şi în Ierusalim va fi mântuirea, precum a zis Domnul; şi între cei mântuiţi, numai cei ce cheamă pe Domnul.


▲ Începutul paginii.
Advertisement