Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 27 Biblia (Vechiul Testament, Isaia, Capitolul 28)
Proorocie împotriva lui Efraim. Ameninţări şi mângâieri.
Capitolul 29


 1. Vai de cununa mândriei beţivilor din Efraim; vai de floarea veştedă din podoaba lor, care stă pe culmea de deasupra văii celei mănoase a celor beţi de vin!
 2. Iată un om tare şi puternic vine de la Domnul: ca un potop de grindină, ca o vijelie nimicitoare, ca o năvală de apă potopitoare o va răsturna la pământ.
 3. Şi va fi călcată în picioare cununa cea îngâmfată a beţivilor din Efraim;
 4. Iar floarea cea veştejită din strălucita sa găteală care străluceşte pe culmea de deasupra văii celei mănoase, va fi ca o smochină timpurie şi înainte de vreme; cine o vede o ia şi o mănâncă!
 5. În ziua aceea Domnul Savaot va fi o cunună strălucitoare şi o strălucită găteală pentru cei ce au mai rămas din popor,
 6. Duh de dreptate pentru cei ce stau la judecată cu dreptate şi tărie pentru cei ce se luptă la porţi.
 7. Dar şi aceştia se clatină de vin şi rătăcesc drumul din pricina băuturilor tari; preotul şi proorocul se poticnesc de băutură, sunt biruiţi de vin, au ameţeli din pricina băuturilor tari, în vedenii se înşală, în hotărâri şovăiesc.
 8. Toate mesele sunt pline de vărsături, nici un loc curat nu mai este.
 9. Dar totuşi zic: "Pe cine vrea acesta să înveţe cu vedenia? Şi pe cine vrea el cu propovăduirea să înţelepţească? Au doar pe cei înţărcaţi sau pe cei abia depărtaţi de la sânul mamei lor?
 10. Căci ţav laţav, ţav laţav, cav lacav, cav lacav, zeher şam, zeher şam, (poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, regulă peste regulă, regulă peste regulă, când pe aici, când pe acolo!)
 11. De aceea într-o limbă străină şi stâlcită se va grăi poporului acestuia,
 12. Căruia i se spunea: "Iată odihna, să se odihnească cel care este obosit; iată uşurarea, dar el n-a vrut să asculte".
 13. Şi cuvântul Domnului va fi pentru ei: ţav laţav, ţav laţav, cav lacav, cav lacav, zeher şam, zeher şam, (poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, regulă peste regulă, regulă peste regulă, când pe aici, când pe acolo) ca să meargă şi să cadă peste cap, să se sfărâme şi în cursă să fie prinşi!
 14. Pentru aceasta, ascultaţi cuvântul Domnului, voi, oameni de râs, îndrumători ai poporului celui din Ierusalim!
 15. Voi ziceţi: Noi am făcut legământ cu moartea şi cu iadul (şeolul) învoială; urgia va trece fără să ne atingă, căci ne-am făcut din minciună un adăpost şi din viclenie un liman!
 16. Pentru aceasta aşa zice Dumnezeu: "Pus-am în Sion o piatră, o piatră de încercare, piatra din capul unghiului, de mare preţ, bine pusă în temelie; cel care se va bizui pe ea, nu se va clătina!
 17. Şi voi face judecata dreptar şi dreptatea cumpănă. Şi grindina va lua la vale adăpostul minciunii şi potop de ape va peste locul ei de scăpare!
 18. Şi legământul vostru cu moartea va fi stricat şi înţelegerea voastră cu iadul (şeolul) va fi desfăcută. Când urgia va trece, vă va zdrobi,
 19. Ori de câte ori va trece, vă va apuca! Căci ea va trece în fiecare dimineaţă, ziua şi noaptea, şi nu va fi decât groază pentru a pricepe descoperirea!
 20. Patul acesta va fi scurt şi nu te vei putea întinde, iar aşternutul lui prea scurt, ca să te înveleşti".
 21. Că Domnul se va ridica precum altădată în muntele Peraţim şi se va întărâta ca în valea Ghibeonului ca să săvârşească fapta Lui, fapta Lui ciudată, să împlinească lucrul Lui, lucrul Lui minunat.
 22. Deci nu vă mai bateţi joc, ca legăturile voastre să nu se strângă, că am auzit de la Domnul Dumnezeu Savaot că nimicirea este hotărâtă să fie pentru toată ţara!
 23. Luaţi aminte şi ascultaţi; fiţi cu luare aminte şi ascultaţi graiul meu!
 24. Oare în fiecare zi plugarul ară, seamănă, desfundă pământul şi îl grăpează?
 25. Nu vine el apoi, după ce i-a netezit faţa, să arunce în brazde chimenul, să pună grâul, orzul şi alacul pe margini?
 26. Dumnezeul lui îl învaţă şi dă aceste rânduieli.
 27. Meiul nu este călcat sub copita cailor şi tăvălugul nu trece peste chimen; ci meiul cu un băl este bătut şi chimenul cu o nuia.
 28. Grâul este treierat, dar nu sfărâmat. Peste el trece un tăvălug purtat de cai şi îl scutură din spice.
 29. Şi aceasta vine de la Domnul Savaot. Minunat este sfatul Lui şi mare purtarea Lui de grijă!


▲ Începutul paginii.
Advertisement