Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 31 Biblia (Vechiul Testament, Isaia, Capitolul 32)
Făgăduinţă pentru timpuri fericite.
Capitolul 33


 1. Iată că un rege va stăpâni prin dreptate şi căpeteniile vor cârmui cu dreptate.
 2. Fiecare va fi ca un adăpost împotriva vântului, ca un liman împotriva vijeliei, ca pâraiele de apă într-un pământ uscat şi ca umbra unei stânci înalte într-un ţinut însetat.
 3. Ochii celor care văd nu vor fi închişi şi urechile celor care aud vor lua aminte.
 4. Inima celor uşuratici va judeca sănătos şi limba celor gângavi va grăi iute şi desluşit.
 5. Nebunului nu i se va mai zice că e de neam bun şi celui viclean că e mare la suflet.
 6. Că nebunul grăieşte nebunii şi inima lui gândeşte răul ca să săvârşească nelegiuiri, să rostească cuvinte mincinoase împotriva Domnului, să lase nemâncat pe cel flămând şi celor însetaţi să nu le dea să bea.
 7. Uneltele celui mişel sunt ticăloase, el plăsmuieşte uneltiri ca să piardă pe cei smeriţi prin cuvinte mincinoase, pe cel sărac care-şi caută dreptate.
 8. Omul de viţă bună sfătuieşte cele cuviincioase şi stăruieşte în cuviinţa lui.
 9. Femei fără de grijă, sculaţi-vă şi ascultaţi glasul meu! Fecioare încrezătoare, luaţi aminte la graiul meu!
 10. Într-un an şi câteva zile veţi tremura, voi încrezătoarelor, culesul va fi trecut şi strânsul nu se va mai face!
 11. Tremuraţi, nepăsătoarelor, înfioraţi-vă, încrezătoarelor, scoateţi îmbrăcămintea, dezbrăcaţi-vă, încingeţi-vă peste mijloc cu haine de jale.
 12. Bateţi-vă în piept şi plângeţi pentru ţarinele cele frumoase, şi rodnicia viilor.
 13. Pe pământul poporului meu vor creşte spini şi ciulini, ba şi în toate casele de petrecere ale veselei cetăţi.
 14. Palatul va fi pustiu, cetatea cea zgomotoasă, părăsită, colina şi turnul de strajă, pustiite, prefăcute pe vecie în vizuini, loc de zburdare pentru asini şi păşune pentru turme,
 15. Până când se va turna din Duhul cel de sus şi pustiul va fi ca o grădină cu pomi şi grădina socotită ca o pădure.
 16. Atunci judecata va locui în deşert şi dreptatea va sălăşlui în grădina cea cu pomi.
 17. Pacea va fi lucrul dreptăţii, roada dreptăţii va fi liniştea şi nădejdea în veci de veci.
 18. Atunci poporul meu va locui într-un loc de pace, în sălaşuri de nădejde şi în adăposturi fără grijă.
 19. Pădurea va cădea de grindină, iar cetatea va fi supusă.
 20. Fericiţi sunteţi voi, care semănaţi şi nu legaţi nici boul, nici asinul!


▲ Începutul paginii.
Advertisement