Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 4 Biblia (Vechiul Testament, Miheia, Capitolul 5)
Profeţie despre naşterea lui Mesia şi întoarcerea neamurilor.
Capitolul 6


 1. Şi tu, Betleeme Efrata, deşi eşti mic între miile lui Iuda, din tine va ieşi Stăpânitor peste Israel, iar obârşia Lui este dintru început, din zilele veşniciei.
 2. Pentru aceasta îi va lăsa până în vremea când aceea ce trebuie să nască va naşte. Atunci rămăşiţa fraţilor săi se va întoarce la fiii lui Israel.
 3. El va fi voinic şi va paşte poporul prin puterea Domnului, întru slava numelui Domnului Dumnezeului Său şi toţi vor fi fără de grijă, iar El va fi mare, până la marginile pământului.
 4. Şi El Însuşi va fi pacea noastră! Când Asiria va năvăli în ţara noastră şi va pătrunde călcând în palatele noastre, noi vom ridica împotriva lui şapte păstori şi opt căpetenii,
 5. Care vor pustii ţara Asiriei cu sabia şi ţara lui Nimrod cu sabia scoasă din teacă. Şi ne va izbăvi de Asiria, când aceasta va năvăli în ţara noastră şi când va trece peste hotarele noastre.
 6. Iar restul lui Iacov va fi în mijlocul multor popoare ca roua de la Domnul şi ca bura de ploaie pe iarbă, care nu se bizuie pe nimeni şi nu aşteaptă ajutor de la fiii oamenilor.
 7. Şi va mai fi restul lui Iacov, între popoare multe, ca un leu între dobitoacele din pădure şi ca un pui de leu în turma de oi, care trece, calcă în picioare şi pradă, fără ca nimeni să-i poată smulge prada.
 8. Mâna ta se va ridica împotriva vrăjmaşilor tăi şi toţi asupritorii tăi vor fi nimiciţi!
 9. Şi în ziua aceea, zice Domnul, voi nimici caii tăi din mijlocul tău şi toate carele tale le voi distruge.
 10. Şi voi dărâma oraşele din ţara ta şi toate cetăţile tale le voi face una cu pământul.
 11. Şi din mâna ta voi nimici pe vrăjitori şi tu nu vei mai avea ghicitori;
 12. Voi dărâma idolii tăi şi stâlpii idoleşti din mijlocul tău şi nu te vei mai închina lucrurilor mâinilor tale;
 13. Voi nimici dumbrăvile din mijlocul tău şi voi tăia copacii tăi, afierosiţi idolilor.
 14. Iar în mânia şi în iuţimea Mea Mă voi răzbuna asupra popoarelor care nu M-au ascultat.


▲ Începutul paginii.
Advertisement