Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 5 Biblia (Vechiul Testament, Miheia, Capitolul 6)
Jertfele plăcute Domnului şi ameninţarea cu pedepse pentru fărădelegi.
Capitolul 7


 1. Ascultaţi deci ce zice Domnul: "Scoală-te! Fă judecată cu munţii, iar colinele să audă glasul tău".
 2. Ascultaţi, voi munţilor, certarea Domnului şi voi, neclintite temelii ale pământului! Că Domnul este în judecată cu poporul Său şi va grăi împotriva lui Israel.
 3. Poporul Meu! Ce ţi-am făcut şi cu ce te-am împovărat? Răspunde-Mi!
 4. Eu sunt Cel care te-am scos din ţara Egiptului şi din casa robiei te-am răscumpărat şi ţi-am trimis înainte pe Moise, pe Aaron şi pe Mariam!
 5. Poporul Meu! Adu-ţi aminte de sfatul lui Balac, regele Moabului, şi ce i-a răspuns lui Balaam, feciorul lui Peor - când tu ai mers de la Şitim până la Ghilgal - ca să cunoşti dreptatea lui Dumnezeu".
 6. "Cu ce mă voi înfăţişa înaintea Domnului şi mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui Preaînalt? Înfăţişa-mă-voi cu arderi de tot, cu viţei de un an?
 7. Dar, oare, Domnului Îi vor plăcea miile de berbeci, zecile de mii de râuri de untdelemn? Oare Îi voi da pe cel dintâi născut al meu ca preţ pentru fărădelegea mea şi rodul pântecelui meu pentru păcatul sufletului meu?"
 8. Ţi s-a arătat, omule, ceea ce este bun şi ceea ce Dumnezeu cere de la tine: dreptate, iubire şi milostivire şi cu smerenie să mergi înaintea Domnului Dumnezeului tău!
 9. Glasul Domnului strigă către cetate - şi este înţelept cine se teme de numele Tău -: "Ascultaţi, voi seminţii şi tu obşte a cetăţii!
 10. Oare voi scăpa din vedere casa celui fără de lege, comorile celui păcătos şi efa cea mică blestemată?
 11. Oare voi ierta pe cel cu cântare nedrepte şi cu greutăţi înşelătoare în sac?
 12. Că bogaţii din cetate sunt plini de silnicie şi locuitorii grăiesc cuvinte mincinoase şi limba lor este numai viclenie în gura lor.
 13. Şi Eu am început să te bat şi să te pustiesc din pricina păcatelor tale.
 14. Vei mânca, dar nu te vei sătura şi foamea va roade lăuntrul tău; vei pune la o parte, dar nu vei putea scăpa nimic, şi ceea ce vei scăpa, voi trece prin ascuţişul sabiei.
 15. Tu vei semăna, dar nu vei secera; vei călca în teasc smochine, dar nu te vei unge cu untdelemn; vei face must, dar nu vei bea vin.
 16. Căci voi aţi luat aminte la rânduielile lui Omri şi la toate faptele casei lui Ahab şi v-aţi purtat după sfaturile lor, ca să vă dau pustiirii şi pe locuitorii tăi, batjocurii. Pentru aceasta veţi avea în sarcina voastră ocara poporului Meu!"


▲ Începutul paginii.
Advertisement