Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Leviticul Biblia (Vechiul Testament)
Numerii
Deuteronom
A patra carte a lui Moise


 • Capitolul 1: Luptătorii lui Israel.
 • Capitolul 2: Tabăra poporului lui Israel.
 • Capitolul 3: Leviţii şi slujba lor.
 • Capitolul 4: Slujbe deosebite ale leviţilor şi numărul lor.
 • Capitolul 5: Curăţirea taberei. Felurite jertfe.
 • Capitolul 6: Nazireii. Forma binecuvântării.
 • Capitolul 7: Jertfe şi daruri ale căpeteniilor lui Israel la sfinţirea cortului.
 • Capitolul 8: Sfinţirea leviţilor.
 • Capitolul 9: Paştile. Stâlpul de nor şi de foc.
 • Capitolul 10: Trâmbiţele de argint. Călătoria Israeliţilor.
 • Capitolul 11: Pedeapsa poporului pentru lăcomie.
 • Capitolul 12: Mariam pedepsită cu lepră.
 • Capitolul 13: Iscoadele trimise în Canaan.
 • Capitolul 14: Pedeapsa poporului pentru cârtire.
 • Capitolul 15: Felurite jertfe. Pedeapsa pentru călcarea zilei odihnei.
 • Capitolul 16: Pedeapsa răzvrătitorilor.
 • Capitolul 17: Adeverirea preoţiei lui Aaron.
 • Capitolul 18: Slujba şi veniturile preoţilor şi leviţilor.
 • Capitolul 19: Porunca despre juninca roşie şi apa curăţirii.
 • Capitolul 20: Apa din piatră. Moartea Mariamii şi a lui Aaron.
 • Capitolul 21: Şarpele de aramă.
 • Capitolul 22: Valaam.
 • Capitolul 23: Valaam binecuvintează pe Israeliţi.
 • Capitolul 24: Proorocia lui Valaam
 • Capitolul 25: Pedeapsa pentru idolatrie şi desfrânare.
 • Capitolul 26: Numărarea din nou a poporului.
 • Capitolul 27: Lege pentru moştenire. Iosua, fiul lui Navi, căpetenie în locul lui Moise.
 • Capitolul 28: Rânduială nouă pentru unele jertfe.
 • Capitolul 29: Jertfe la ziua întâi, a zecea şi a cincisprezecea a lunii a şaptea.
 • Capitolul 30: Pentru făgăduinţe.
 • Capitolul 31: Israel biruie din nou pe Madianiţi.
 • Capitolul 32: Începutul stăpânirii pământului Canaan.
 • Capitolul 33: Călătoriile şi popasurile poporului Israel.
 • Capitolul 34: Hotarele pământului făgăduinţei şi împărţirea lor.
 • Capitolul 35: Cetăţile leviţilor şi cetăţile de scăpare.
 • Capitolul 36: Rânduială pentru neînstrăinarea moşiilor la căsătoria fetelor.
Advertisement