Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 10 Biblia (Vechiul Testament, Proverbele, Capitolul 11)
Folosul şi piedicile în calea dreptăţii.
Capitolul 12


 1. Cântarul strâmb este urgisit de Domnul, şi cântărirea dreaptă este plăcerea Lui.
 2. Dacă vine mândria, va veni şi ocara, iar înţelepciunea este cu cei smeriţi.
 3. Neprihănirea poartă pe cei drepţi, iar strâmbătatea prăpădeşte pe cei vicleni.
 4. La nimic nu foloseşte bogăţia în ziua mâniei; numai dreptatea izbăveşte de moarte.
 5. Dreptatea netezeşte calea celui fără prihană, iar cel fără de lege va cădea prin fărădelegea lui.
 6. Dreptatea izbăveşte pe cei drepţi, iar cei vicleni vor fi prinşi prin pofta lor.
 7. La moartea omului drept rămâne nădejdea, iar la moartea celui păcătos piere nădejdea.
 8. Dreptul scapă din strâmtorare, şi cel fără de lege îi ia locul.
 9. Făptuitorul de rele prăbuşeşte cu gura pe aproapele lui, iar prin ştiinţa celor drepţi va fi mântuit.
 10. De propăşirea celor drepţi cetatea se bucură, iar când pier cei fără de lege ea tresaltă de veselie.
 11. Prin binecuvântarea oamenilor drepţi cetatea merge înainte, iar prin gura celor nelegiuiţi ajunge ruină.
 12. Cel nepriceput urgiseşte pe aproapele lui, iar omul cu bună-chibzuială tace.
 13. Grăitorul de rele dă pe faţă lucruri de taină, iar omul cu duhul cumpănit le ţine ascunse.
 14. Unde lipseşte cârmuirea, poporul cade; izbăvirea stă în mulţimea sfetnicilor.
 15. Celui ce se pune chezaş pentru un străin îi merge rău; cel ce nu se pune chezaş stă la adăpost.
 16. Femeia cu purtare bună agoniseşte cinstire, iar cea care urăşte cinstea e o ruşine. Nu leneşii ci silitorii agonisesc avere.
 17. Omul milostiv îşi face bine sufletului său, pe când cel fără milă îşi chinuieşte trupul său.
 18. Cel nelegiuit capătă un câştig înşelător, iar cel ce seamănă dreptatea, o răsplată adevărată.
 19. Cel ce umblă după dreptate ajunge la viaţă, iar cel ce fuge după rău, la moarte.
 20. Pe cei cu inima vicleană îi urgiseşte Domnul; plăcerea Lui este spre cei fără prihană.
 21. Încetul cu încetul păcătosul nu va rămâne nepedepsit, iar neamul celor drepţi va fi mântuit.
 22. Inel de aur în râtul porcului, aşa este femeia frumoasă şi fără minte.
 23. Dorinţa celor drepţi este bine; nădejdea celor fără de lege este mânia lui Dumnezeu.
 24. Unul dă mereu şi se îmbogăţeşte, altul se zgârceşte afară din cale şi sărăceşte.
 25. Cel ce binecuvintează va fi îndestulat, iar cel ce blesteamă va fi blestemat.
 26. Cel ce ţine grâul este blestemat de popor, iar binecuvântarea (se revarsă) peste capul celui ce îl vinde.
 27. Cel ce caută binele dobândeşte bunăvoinţa Domnului, iar cel ce umblă după rău va da peste el.
 28. Cel ce-şi pune nădejdea în bogăţia lui se veştejeşte, iar cei drepţi ca frunzişul odrăslesc.
 29. Cine îşi tulbură casa lui culege vânt, iar cel nebun va fi sluga celui înţelept.
 30. Rodul dreptăţii este un pom al vieţii, iar silnicia nimiceşte viaţa.
 31. Dacă cel drept este răsplătit pe pământ, cu cât mai mult cel nelegiuit şi păcătos!


▲ Începutul paginii.
Advertisement