Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 11 Biblia (Vechiul Testament, Proverbele, Capitolul 12)
Sfaturi folositoare pentru viaţă.
Capitolul 13


 1. Cel ce iubeşte învăţătura iubeşte ştiinţa, iar cel ce urăşte certarea este nebun.
 2. Cel bun dobândeşte har de la Domnul, iar pe omul viclean îl osândeşte Domnul.
 3. Omul nu se întăreşte întru fărădelegea lui; rădăcina celor drepţi nu se va clătina niciodată.
 4. Femeia virtuoasă este o cunună pentru bărbatul ei, iar femeia fără cinste este un cariu în oasele lui.
 5. Socotelile celor drepţi sunt dreptatea, iar punerile la cale ale celor nelegiuiţi înşelăciunea.
 6. Graiurile celor nelegiuiţi sunt curse de moarte, iar gura celor drepţi îi scapă pe ei din primejdie.
 7. Cei fără de lege numai cât se întorc şi nu mai sunt, dar casa drepţilor dăinuieşte de-a pururi.
 8. Omul aste preţuit după priceperea lui, iar cel nepriceput este urgisit.
 9. Mai mult preţuieşte un om smerit dar harnic, decât unul mândru dar lipsit de pâine.
 10. Cel drept are milă de vite, iar inima celui rău este fără îndurare.
 11. Cel ce munceşte ogorul său se satură de pâine, iar cel ce umblă după deşertăciuni este om lipsit de minte.
 12. Nelegiuitul pofteşte prada celor răi, dar rădăcina celor drepţi dă rodul său.
 13. Prin păcatul buzelor se prinde în laţ păcătosul, iar dreptul (prin dreptatea lui) scapă din strâmtorare.
 14. Din rodul gurii sale se satur; de cele bune omul, şi fiecăruia i se răsplăteşte după faptele lui.
 15. Calea celui nebun este dreaptă în ochii lui, iar cel înţelept ascultă de sfat.
 16. Nebunul dă pe faţă îndată mânia lui, iar omul prevăzător îşi ascunde ocara.
 17. Cel ce spune adevărul vesteşte dreptatea, iar martorul mincinos umblă cu înşelăciunea.
 18. Cei nechibzuiţi la vorbă sunt ca împunsăturile de sabie, pe când limba celor înţelepţi aduce tămăduire.
 19. Buzele care spun adevărul vor dăinui totdeauna, iar limba grăitoare de minciună numai pentru o clipă.
 20. Înşelăciunea este în inima celor ce gândesc rău, iar bucuria pentru cei ce dau sfaturi de pace.
 21. Nici o nenorocire nu se întâmplă celui drept, pe când cei nelegiuiţi sunt covârşiţi de rele.
 22. Buzele cele grăitoare de minciună sunt urâciune înaintea Domnului, iar cei ce făptuiesc după adevăr sunt plăcerea Lui.
 23. Omul înţelept îşi ascunde ştiinţa, pe când inima celor nebuni propovăduieşte nebunia.
 24. Mâna celor silitori va stăpâni, iar cea lăsătoare va fi birnică.
 25. Supărarea se abate asupra omului, dar numai un cuvânt bun îl bucură.
 26. Dreptul cercetează cu de-amănuntul pe prietenul său; calea celor nelegiuiţi duce la rătăcire.
 27. Leneşul nu-şi frige nici vânatul lui; cea mai scumpă comoară pentru om este munca.
 28. Pe cărarea dreptăţii este viaţa şi pe calea pe care ea o însemnează; nemurirea, iar calea nebuniei duce la moarte.


▲ Începutul paginii.
Advertisement