Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 21 Biblia (Vechiul Testament, Proverbele, Capitolul 22)
Diferite sfaturi.
Capitolul 23


 1. Un nume (bun) este mai de preţ decât bogăţia; cinstea este mai preţioasă decât argintul şi decât aurul.
 2. Bogatul şi săracul se întâlnesc unul cu altul; dar Cine i-a făcut este Domnul.
 3. Cel iscusit vede nenorocirea şi se ascunde, cei simpli trec mai departe şi suferă.
 4. Rodul umilinţei şi a temerii de Dumnezeu sunt: bogăţia, mărirea şi viaţa.
 5. Mărăcini şi curse sunt în calea celui viclean; cel ce îşi fereşte sufletul lui sa dă la o parte de ele.
 6. Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie s-o aibă; chiar când va îmbătrâni nu se va abate de la ea.
 7. Bogatul stăpâneşte pe cei săraci, şi cel ce împrumută este slujitor celui de la care se împrumută.
 8. Cel ce seamănă nedreptatea seceră nenorocire, iar toiagul mâniei lui îl va bate pe el.
 9. Omul blând va fi binecuvântat, căci din pâinea ui dă celui sărac.
 10. Alungă pe cel batjocoritor şi cearta va lua sfârşit şi pricina şi defăimarea vor înceta.
 11. Cel ce iubeşte curăţia inimii şi ale cărui buze sunt ( pline) de vorbe alese are de prieten pe conducător.
 12. Ochii Domnului păzesc ştiinţa şi dărâmă cuvintele celui fără de lege.
 13. Cel leneş pune pricini şi zice: "Afară este un leu, aş putea să fiu sugrumat în mijlocul uliţelor".
 14. O groapă fără fund este gura femeilor străine; cel ce este lovit de mânia Domnului cade în ea.
 15. Dacă nebunia se pripăşeşte în inima celui tânăr, numai varga certării o va îndepărta de el.
 16. Dacă împilezi pe un sărac, îţi înmulţeşti averea, dacă dai unui bogat sărăceşti.
 17. Pleacă urechea ta şi ascultă cuvintele celor iscusiţi şi inima ta îndreapt-o spre ştiinţa mea.
 18. Este plăcut dacă tu le păstrezi înlăuntrul tău. O, de-ar sta toate pe buzele tale!
 19. Pentru a-ţi pune nădejdea în Domnul, vreau să-ţi dau învăţătură astăzi.
 20. Oare nu ţi-am aşezat în scris în nenumărate rânduri sfaturi şi învăţături,
 21. Ca să-ţi fac cunoscut credincioşia cuvintelor adevărate şi să răspunzi prin cuvinte de bună credinţă, celor ce te întreabă?
 22. Nu jefui pe sărac, pentru că el e sărac şi nu asupri pe cel nenorocit la poarta (cetăţii),
 23. Căci Domnul va apăra pricina lor şi va ridica viaţa celor care îi vor fi jefuit.
 24. Nu te întovărăşi cu omul mânios şi cu cel înfierbântat de furie să n-ai nici un amestec,
 25. Ca să nu te deprinzi pe calea lui şi să-ti întinzi o cursă pentru viata ta.
 26. Nu fi dintre aceia care dau mâna, care se pun chezaşi pentru datorii.
 27. Dacă nu ai cu ce plăti, pentru ce te învoieşti ca să ţi se ia şi patul de sub tine?
 28. Nu muta hotarul străvechi pe care l-au însemnat părinţii tăi.
 29. Vezi tu un om dibaci la lucrul lui? El va sta înaintea conducătorilor şi nu înaintea oamenilor de rând.


▲ Începutul paginii.
Advertisement