Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 30 Biblia (Vechiul Testament, Proverbele, Capitolul 31)
Comoara de mare preţ este femeia virtuoasă şi harnică.
Ecclesiastul, Capitolul 1


 1. Cuvintele lui Lemuel, regele din Massa, cu care mama sa îl învăţa:
 2. Fiul meu, rodul pântecelui meu, feciorul făgăduinţelor mele, cu ce pot eu să te îndemn?
 3. Nu da puterea ta femeilor şi căile taie celor care pierd pe regi.
 4. Nu se cuvine regilor, o, Lemuel, nu se cuvine regilor să bea vin şi conducătorii băuturi îmbătătoare,
 5. Ca nu cumva bând să uite legea şi să judece strâmb pe toţi sărmanii.
 6. Daţi băutură îmbătătoare celui ce este gata să piară şi vin celui cu amărăciune în suflet,
 7. Ca să bea şi să uite sărăcia şi să nu-şi mai aducă aminte de chinul lui.
 8. Deschide gura ta pentru cel mut şi pentru pricina tuturor părăsiţilor.
 9. Deschide gura ta, judecă drept şi fă dreptate celui sărac şi năpăstuit.
 10. Cine poate găsi o femeie virtuoasă? Preţul ei întrece mărgeanul.
 11. Într-însa se încrede inima soţului ei, iar câştigul nu-i va lipsi niciodată.
 12. Ea îi face bine şi nu rău în tot timpul vieţii sale:
 13. Ea caută lână şi cânepă şi lucrează voios cu mâna sa.
 14. Ea se aseamănă cu corabia unui neguţător care de departe aduce hrana ei.
 15. Ea se scoală dis-de-dimineaţă şi împarte hrana în casa ei şi dă porunci slujnicelor.
 16. Gândeşte să cumpere o ţarină şi o dobândeşte; din osteneala palmelor sale sădeşte vie.
 17. Ea îşi încinge cu putere coapsele sale şi îşi întăreşte braţele sale.
 18. Ea simte că bun e câştigul ei; sfeşnicul ei nu se stinge nici noaptea.
 19. Ea pune mâna pe furcă şi cu degetele sale apucă fusul.
 20. Ea întinde mâna spre cel sărman şi braţul ei spre cel necăjit.
 21. N-are teamă pentru cei ai casei sale în vreme de iarnă, căci toţi din casă sunt îmbrăcaţi în haine stacojii.
 22. Ea îşi face scoarţe; hainele ei sunt de vison şi de porfiră.
 23. Cinstit este bărbatul ei la porţile cetăţii, când stă la sfat cu bătrânii ţării.
 24. Ea face cămăşi şi le vinde, şi brâie dă neguţătorilor.
 25. Tărie şi farmec este haina ei şi ea râde zilei de mâine.
 26. Gura şi-o deschide cu înţelepciune şi sfaturi pline de dragoste sunt pe limba ei.
 27. Ea veghează la propăşirea casei sale şi pâine, fără să lucreze; ea nu mănâncă.
 28. Feciorii săi vin şi o fericesc, iar soţul ei o laudă:
 29. "Multe fete s-au dovedit harnice, dar tu le-ai întrecut pe toate!"
 30. Înşelător este farmecul şi deşartă este frumuseţea; femeia care se teme de Domnul trebuie lăudată!
 31. Să se bucure de rodul mâinilor sale, şi la porţile cetăţii hărnicia ei să fie dată ca pildă!


▲ Începutul paginii.
Advertisement