Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Capitolul 3 Biblia (Vechiul Testament, Proverbele, Capitolul 4)
Înlăturarea prilejului spre păcat.
Capitolul 5


 1. Ascultaţi, fiilor, învăţătura tatălui şi luaţi aminte să cunoaşteţi buna chibzuială,
 2. Căci eu vă dau învăţătură bună: Nu părăsiţi povaţa mea.
 3. Căci şi eu am fost fecior la tatăl meu, singur, şi cu duioşie iubit la mama mea
 4. Şi el mă învăţa şi-mi zicea: "Inima ta să păstreze cuvintele inimii mele, păzeşte poruncile mele şi vei fi viu.
 5. Adună înţelepciune, dobândeşte pricepere! Nu le uita şi nu te depărta de la cuvintele gurii mele!
 6. Nu o lepăda şi ea te va păzi; iubeşte-o şi ea va sta de veghe.
 7. Iată începutul înţelepciunii: Agoniseşte înţelepciunea şi cu preţul a tot ce ai, capătă priceperea.
 8. Preţuieşte-o mult şi ea te va înălţa; ea te va ridica în slăvi dacă o vei îmbrăţişa.
 9. Ea va pune cunună de daruri pe capul tău şi te va împodobi cu diademă de mare cinste.
 10. Ascultă, fiul meu şi primeşte cuvintele mele şi anii vieţii tale se vor înmulţi.
 11. Eu te voi învăţa calea înţelepciunii şi te voi purta pe căile dreptăţii.
 12. Când vei merge, paşii tăi nu vor şovăi şi, chiar de vei alerga, nu te vei poticni.
 13. Ţine cu tărie învăţătura şi nu o părăsi, păzeşte-o căci ea este viaţa ta.
 14. Nu apuca pe calea celor fără de lege şi nu păşi pe drumul celor răi.
 15. Ocoleşte-o şi nu merge pe ea, treci pe alăturea şi du-te mai departe;
 16. Căci ei nu dorm până nu făptuiesc rău şi nu-i mai prinde somnul până nu fac pe cineva să cadă.
 17. Căci ei se hrănesc din pâine agonisită prin fărădelege şi beau vin dobândit prin asuprire.
 18. Calea drepţilor e ca zarea dimineţii ce se măreşte mereu până se face ziua mare;
 19. Iar calea celor fără de lege e ca întunericul şi ei nici nu bănuiesc de ce se pot împiedica.
 20. Fiul meu, ia aminte la graiurile mele; la poveţele mele pleacă-ţi urechea ta!
 21. Nu le scăpa din ochi, păstrează-le înlăuntrul inimii tale,
 22. Căci ele sunt viaţă pentru cei ce le pun în faptă şi doctorie pentru tot trupul omenesc.
 23. Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ţâşneşte viaţa.
 24. Leapădă din gura ta orice cuvinte cu înţeles sucit, alungă de pe buzele tale viclenia.
 25. Ochii tăi să privească drept înainte şi genele tale drept înainte să caute.
 26. Fii cu luare aminte la calea picioarelor tale şi toate cărările tale să fie bine chibzuite.
 27. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga, ţine piciorul tău departe de rău.
 28. Căci cărările drepte le păzeşte Domnul, iar cele strâmbe sunt căi rele.
 29. El va face drepte căile tale şi mergerea ta o va face să fie în pace.


▲ Începutul paginii.
Advertisement