Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Ciace nostru car le şti en cer,
neca se sveta nomelu teu,
Neca venire craliestvo to. Neca fie volia ta,
cum en cer, aşa şi pre pemint.
Pera nostre saca zi de nam astez.
Odproste nam dutzan,
ca şi noi odprostim a lu nostri dutznici.
Neca nu na tu vezi en napastovanie,
neca na zbăveşte de zvaca slabe.
Amin.
Advertisement