Wiki Creştin-ortodox
Advertisement

Deşi în limba vorbită cuvios / cuvioasă este folosit cu înţelesul (uneori peiorativ) de "cucernic, evlavios, pios", în cele bisericeşti termenul este legat de lumea monastică, şi are două întrebuinţări:

  1. mod de adresare unui călugăr sau călugăriţe: "Cuvioase Părinte" / "Cuvioasă Maică" ;
  2. sfinţii monahi se numesc "cuvioşi" - Όσιος (gr.), преподобный (sl.). "Cuvioşii" sunt astfel una din cetele de sfinţi, alături de apostoli, mucenici, mărturisitori, episcopi etc.

Troparele cuvioşilor[]

Câteva tropare ale cuvioşilor părinţi şi cuvioaselor maici după Mineiul pe luna ianuarie, ediţia 1984 (variante de text de la alte ediţii între paranteze).

Troparul de obşte (general) al cuvioşilor, glas 8[]

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor (sau: "nerodirea pustiului o ai lucrat" - ediţia de la 1893) şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare (sau: "întru însutite osteneli, ai făcut-o roditoare" - ed. 1954); şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, (N), părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Al doilea tropar de obşte (general) al cuvioşilor, glasul întâi[]

Locuitor pustiului (sau: "cetăţean pustiului" - ed. 1893, 1954) şi înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru, (N); şi cu postul, cu privegherea, cu rugăciunea, cereşti daruri luând, vindeci pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui ce ţi-a dat ţie putere; slavă Celui ce te-a încununat pe tine; slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Troparul de obşte (general) al cuvioaselor, glasul al 8-lea[]

Întru tine maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că luând crucea ai urmat lui Hristos; şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, cuvioasă (N), duhul tău. (ed. 1893, 1954, 1983)

A se vedea şi[]

Advertisement