Wiki Creştin-ortodox
Advertisement
Mănăstirea Surpatele
Profilul mănăstirii
Confesiune: ortodoxă
Hram: Sfânta Treime
Ctitor: Logofăt Tudor Drăgoescu, fratele său Stanciu şi preot Dumitru Bălaşa
Tip: călugăriţe
Datele mănăstirii
Datare: secolul al XVI-lea
Ţara: România
Localizare: satul Surpate, comuna Frânceşti, judeţul Vâlcea
Website: [1]

Într-un loc mirific binecuvântat de Dumnezeu pe Valea Otăsăului, sub poale de pădure se află frumosul lăcaş monahal, Mănăstirea Surpatele, cu hramul "Sfânta Treime", aflat doar la 3 km distanţă de un alt minunat lăcaş monahal, Mănăstirea Dintr-un lemn.

Numele îi vine de la satul în care este ctitorită, satul Surpate, sat pendinte de comuna Frânceşti, judeţul Vâlcea.

Este construită în secolul XVI, de către logofatul Tudor Drăgoescu, fratele său Stanciu şi preot Dumitru Bălaşa. Este o construcţie de lemn despre care nu se ştie prea mult.

Dar între 1703-1706, doamna Marica Brâncoveanu, ridică biserica de zid care dăinuie şi astăzi şi care este la sfinţire pictată. Domnul Constantin Brâncoveanu, donează o Evanghelie cu coperţi placate cu argint poleit, pe care dăinuie înscrisul de donare cu semnătura marelui domn cărturar. De remarcat este că la vremea respectivă era doar vel-spătar.

Biserica a fost repictată în anul 1815 de către un anume zugrav, mester al vremii, Gheorghe Gheronitie din Hurezi.

Datorită faptului ca ajunge într-un grad mare de ruinare, datorită lipsei de fonduri, mănăstirea se închide în anul 1872, călugăriţele mutându-se la Mănăstirea dintr-un lemn.

În anul 1927, Comisiunea Monumentelor Istorice, restaurează tot complexul monahal, lucrare care se termină în anul 1935, amenajându-se şi chilii pentru 17 maici.

Biserica mănăstirii se remarcă printr-o catapeteasmă scluptată şi uşi în stil Brâncovenesc. De asemeni se mai remarcă printr-o iconografie deosebită prin aceea că se află o pictură rar întâlnită, împărţirea hainelor lui Iisus.

Dealungul existenţei lăcaşul a fost vizitat în anul 1860 de către scriitorul Alexandru Odobescu, care rămâne profund impresionat de frumuseţea lui.

Advertisement